Biblioteka Publiczna w Kaliszu

ZAKOŃCZENIE NABORU NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I POSIEDZENIE KOMISJI OCENIAJCEJ WNIOSKI

Dnia 18.06.2021 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych   w projekcie „Kalisz Pomorski + Inicjatywy Lokalne 2021” realizowanym w ramach  programu „Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.

 

Grupy nieformalne i organizacje działające na terenie gminy Kalisz Pomorski złożyły w sumie siedem wniosków/projektów, z których każdy ma szanse zostać zrealizowany. Wiążące ustalenia w kwestii przyznania dofinansowania i jego wysokości zostaną podjęte podczas obrad komisji projektowej w skład której wejdą: animator NCK, przedstawiciele M-GOK i UM w Kaliszu Pomorskim oraz sami wnioskodawcy (po jednym przedstawicielu grupy/organizacji składającej wniosek).

 

        Obrady komisji projektowej w sprawie dofinansowania wniosków w projekcie „Kalisz Pomorski + Inicjatywy Lokalne 2021” odbędą się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim (ul. Dworcowa 6) w dniu 23.06.2021 r. o godz. 1800. Zapraszamy!

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 21 wrzesnia 2021 r. w galerii pałacowej miał miejsce wernisaż kolorowych inspiracji pomierzynianek. Kolorowe inspiracje to wystawa stworzona przez mieszkanki wioski Pomierzyn, a w szczególności przez panie:
Anetę Banasiak,
Stanisławę Gardzińską,
Krystynę Gliwińską,
Izabelę Wyrzykowską wraz z córeczką Julitką.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek