Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Usługi

Usługi informacyjne
Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim nieodpłatnie prowadzi usługi informacyjne. Proponowane usługi obejmują:

  • informację biblioteczną, katalogową;
  • poradnictwo informacyjne i bibliograficzne.


Biblioteka nie opracowuje zestawień bibliograficznych do prac maturalnych, licencjackich i magisterskich.

Usługi reprograficzne
Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim odpłatnie świadczy usługi reprograficzne, w tym:

  • kopie kserograficzne (format A4 i A3),
  • kopie cyfrowe z oryginału (kolorowe lub czarno-białe, format A4 i A3),
  • skanowanie (format do A4),
  • wydruki czarno-białe lub kolorowe (format A4 i A3),
  • nagrywanie na płyty CD lub DVD.


Usługa oprawy dokumentów

  • bindowanie (format do A4);
  • laminowanie (format do A4).


Usługa teleinformatyczna
Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim odpłatnie umożliwia wysłanie faxu.Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek