Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Wystawa poświęcona prof. Władysławowi Bartoszewskiemu

Od dn. 12 lutego 2022 r. w galerii pałacowej w Kaliszu Pomorskim można podziwiać wystawę poświęconą pamięci prof. Władysława Bartoszewskiego. historyka, pisarza, dziennikarza, polityka, ambasadora, dyplomatę, senatora RP.

 

Władysław Bartoszewski urodził się w dn. 19 lutego 1922 w Warszawie.  W czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. uczestniczył w cywilnej obronie Warszawy. 19 września 1940 r. został zatrzymany podczas obławy zorganizowanej przez okupantów niemieckich. Od 22 września 1940 był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, z którego został zwolniony 8 kwietnia 1941 dzięki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża. W sierpniu 1942 r. został żołnierzem Armii Krajowej, pracował pod pseudonimem Teofil. Angażował się w działalność Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom „Żegota”; był członkiem „Żegoty” do wybuchu powstania warszawskiego.

 

Po wojnie Bartoszewski był współpracownikiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, a także członkiem PSL Lata powojennej Polski to także trudny okres w życiorysie Bartoszewskiego. Prześladowany przez reżim komunistyczny i skazany pod zarzutem szpiegostwa, od listopada 1946 r. do sierpnia 1954 r. spędził w komunistycznych więzieniach. Został zrehabilitowany w 1955 r. Aktywny polityk w okresie tworzenia NSZZ "Solidarność", internowany od 13 grudnia 1981 do 28 kwietnia 1982 r. Obywatel honorowy Warszawy, Gdyni i Wrocławia, członek honorowy Światowego Związku Żołnierzy AK; odznaczony Orderem Orła Białego (1995), Krzyżem Wielkim RFN (2001), wysokimi odznaczeniami Austrii, Litwy, Estonii, Węgier, Hiszpanii, tytułem "Sprawiedliwy między Narodami Świata" (1963) w Jerozolimie. W 1991 r. został Obywatelem Honorowym Państwa Izrael.

 

Władysław Bartoszewski był historykiem, pisarzem, dziennikarzem, politykiem, dyplomatą, ambasadorem RP w Austrii, senatorem IV kadencji, ale także przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Kawalerem Orderu Orła Białego, Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Władysław Bartoszewski posiadał naukowy tytuł profesora, wykładał historię Polski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ponadto profesorem gościnnym nauk politycznych na trzech uniwersytetach w RFN: w Monachium, Eichstaett i Augsburgu.


Władysław Bartoszewski zmarł w dn. 24 kwietnia 2015 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 maja 2015 r. i miały charakter państwowy z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

Wystawę poświęconą pamięci prof. Władysława Bartoszewskiego udostępniło Muzeum Sopotu w Sopocie, posiadające majątkowe prawa autorskie do wystawy. Pragniemy także wyrazić podziękowanie dla pana Macieja Rydzewskiego dyrektora ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz pana Adama Stąporka za pomoc niezbędną dla powstania niniejszej ekspozycji w takiej formie i kształcie.

 

Wystawa powstała na 100-lecie urodzin profesora i inauguruje rok 2022 Rokiem Bartoszewskiego. Wystawę będzie można podziwiać do dn. 7 marca 2022 r. Zapraszamy.

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 25. stycznia 2023 r. w galerii Pałacu w Kaliszu Pomorskim miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Ogniem malowane”.

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek