Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Wiesław Drabik dla dzieci

Z dumą prezentujemy fotografie ze spotkania z Wiesławem Drabikiem, poetą, bajkopisarzem i ilustratorem, autorem ponad dwustu książek dla dzieci. Spotkanie to odbyło się w dn. 7. maja 2019 r. i zainaugurowało Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

 

Autor spotkał się z dziećmi, pokazywał, omawiał i cytował fragmenty swoich utworów zachęcając przybyłe dzieci do wspólnej recytacji. Przedstawiał cykle, w których tworzy – miasta, zwierzęta i in.,   w których poza faktami rzeczywistymi autor w wersach wiersza zamyka pewne historie, wydarzenia, a nawet legendy. Twórczość Wiesława Drabika spotyka się z wielką aprobatą dzieci, jednak spotkanie z nim, rozmowa, a także otrzymanie od niego nagrody za odgadnięty rebus/zagadkę podczas spotkania jest dla dziecka wydarzeniem niezwykłym. Wydarzeniem, które na długo zapadnie w pamięć małego dziecka.

 

W istocie, autor podczas spotkania zachęcał dzieci do aktywności. Za znajomość swej twórczości, za odgadniętą zagadkę nagradzał dzieci naklejkami i zakładkami do książek. Na koniec spotkania najaktywniejsze dzieci, te, które zebrały najwięcej naklejek, obdarował książką z autografem.

 

Spotkanie było bardzo wartościowe, gdyż dowodziło, że czytanie książek to fajna zabawa. Zabawa, w którą może zaangażować się i rodzic, i dziadek, i dziecko. Zabawa, która niesie nie tylko przyjemność płynącą z zabawy i/lub znajomości pewnych utworów, ale przede wszystkim ze wspólnego przebywania ze sobą.

 

Spotkanie było finansowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Drawsku Pomorskim w ramach dotacji powiatowej.

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 24-28 czerwca 2019 r. w parku przy Pałacu w Kaliszu Pomorskim, przy śpiewie ptaków i szumie tryskającej wody z fontanny, odbywały się zielone wakacje. Każdego dnia pracownice Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim zaskakiwały dzieci innymi zabawami, również tymi najstarszymi, w które bawili się nasi rodzice, ale równie pasjonującymi.

W dn. 27. czerwca 2019 r. w Pałacu w Kaliszu Pomorskim odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. "Początek przygody" autorstwa kaliszanina, Pana Bartłomieja Grzegorza Bejnarowicza, który ukończył ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz AM w Szczecinie, kierunek Nawigacja, specjalność Transport Morski.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek