Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Wieloletni program rozwoju księgozbiorów w bibliotekach publicznych

Informujemy, że w roku 2018 Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim realizowała wieloletni program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem na lata 2016-2020. Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Program kładzie szczególny nacisk na stymulowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla klientów bibliotek. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury, w którym kształtowanie księgozbiorów bibliotek publicznych następuje przy wsparciu samorządów w zakresie finansowania nowości wydawniczych. 

 

W wyniku realizacji programu Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim pozyskała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa w wysokości 5660 zł. W skutek systematycznej realizacji polityki zarządzania zbiorami w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim księgozbiór (mowa wyłącznie o wydawnictwach zwartych) został powiększony o 624 woluminów, z czego 316 zakupiono z dotacji ministerialnej.

Pozostałe wydarzenia

W dn. 24-28 czerwca 2019 r. w parku przy Pałacu w Kaliszu Pomorskim, przy śpiewie ptaków i szumie tryskającej wody z fontanny, odbywały się zielone wakacje. Każdego dnia pracownice Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim zaskakiwały dzieci innymi zabawami, również tymi najstarszymi, w które bawili się nasi rodzice, ale równie pasjonującymi.

W dn. 27. czerwca 2019 r. w Pałacu w Kaliszu Pomorskim odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. "Początek przygody" autorstwa kaliszanina, Pana Bartłomieja Grzegorza Bejnarowicza, który ukończył ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz AM w Szczecinie, kierunek Nawigacja, specjalność Transport Morski.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek