Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Wieloletni program rozwoju księgozbiorów w bibliotekach publicznych

Informujemy, że w roku 2018 Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim realizowała wieloletni program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem na lata 2016-2020. Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Program kładzie szczególny nacisk na stymulowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla klientów bibliotek. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury, w którym kształtowanie księgozbiorów bibliotek publicznych następuje przy wsparciu samorządów w zakresie finansowania nowości wydawniczych. 

 

W wyniku realizacji programu Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim pozyskała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa w wysokości 5660 zł. W skutek systematycznej realizacji polityki zarządzania zbiorami w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim księgozbiór (mowa wyłącznie o wydawnictwach zwartych) został powiększony o 624 woluminów, z czego 316 zakupiono z dotacji ministerialnej.

Pozostałe wydarzenia

12 lutego, o godzinie 10.00, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, zaproszeni goście, radni, reprezentanci szkół, a także delegaci instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń i sami mieszkańcy złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym Pionierom Ziemi Kaliskiej, upamiętniając w ten sposób 74. Rocznicę zakończenia walk o Kalisz Pomorski. Uroczystość została poprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, które wystawiło asystę honorową oraz posterunek honorowy.

W dn. 4-8 lutego 2019 r. w lochach Pałacu w Kaliszu Pomorskim dzieci spędzały czas wolny od zajęć szkolnych. Ferie w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbywały się pod hasłem Strachy na lachy, co innymi słowy oznaczać może, że bać się nie ma czego. Nie od dziś wiadomo, że próżny to trud straszyć odważny [polski] lud. Warto jednak nadmienić, że cała mistyfikacja nie była zbyteczna, dzieci miały się bać i się bały, lecz przy okazji oswajały to, co strasznym się wydawało.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek