Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Warsztaty reportażowe ''Kontrastu''

Od 24 do 26  października w Starej Studnicy odbyły się trzydniowe warsztaty  dla dziennikarzy „Kontrastu”. Zorganizowane zostały  przez  Bibliotekę  Publiczną w Kaliszu Pomorskim  i Stowarzyszenie Antropologów Kultury „Etnosfera” w ramach projektu „Biblio-feel”. Uczestnicy pod kierunkiem pana Tomasza Ogonowskiego (dziennikarza i szefa TVN 24, oddziału w Szczecinie) oraz pani Aleksandry Radeckiej (opiekunki gazety, absolwentki dziennikarstwa UW  i polonistki kaliskiego Liceum) uczyli się jak pisać reportaż historyczny.

 

Pierwszy dzień rozpoczął się od kolegium redakcyjnego, po którym został przedstawiony krótki wykład  na temat reportażu historycznego. Młodzi adepci pióra zapoznali się z tekstem Katarzyny Brejwo „Wstyd rodziny Topf” . Na tym przykładzie prześledzili takie elementy, jak: detal, konstrukcja opowieści, źródła, a także cechy  języka literackiego. Po teorii przyszedł czas na praktykę: spotkanie z panią Ireną Haczkowską, mieszkanką Giżyna. Po powrocie  uczniowie odpoczywali,  by  nabrać sił przed pracą.
           

Sobota rozpoczęła się  od kolegium i przydzielenia obowiązków. „Kontrastowicze” zostali podzieleni na trzy grupy. Każda zajmowała się czymś innym. Do ich zadań należało: napisanie tekstu głównego, przygotowanie informacji historycznych oraz zajęcie się oprawą graficzną, czyli wyborem zdjęć, ilustracji i ramek z danymi. Po południu przeprowadzono konsultacje z historykami – panem Maciejem Rydzewskim i panem Mariuszem Garbaczem.  Wszystkie ekipy zabrały się do pracy.
          

  Ostatni dzień był podsumowaniem  warsztatów. Dziennikarze przeanalizowali swój  reportaż pod względem merytorycznym  i graficznym. Prowadzący, pani Aleksandra Radecka i pan Tomasz Ogonowski, udzielili przydatnych wskazówek i rad niezbędnych przy pisaniu takich materiałów. Uczestnicy szkolenia  wyrażają się w samych superlatywach o przebiegu warsztatów i nie ukrywają radości z powodu  efektu, którym jest reportaż o trudnych początkach życia po wojnie. Taka forma nauki pisania bardzo podoba się dziennikarzom. Cieszy ich nie tylko sama perspektywa zdobywania wiedzy, lecz również wspólna praca i lepsze poznawanie kolegów z redakcji. – Mimo iż reportaż historyczny nie jest łatwą formą, to grupa poradziła sobie z nim bardzo dobrze. Ważne w nauce reportażu jest nie tylko to, że uczymy się pisać, ale również nawiązywać kontakt i prowadzić dobry dialog z naszym bohaterem. Właśnie takie umiejętności mogli nabyć  dziennikarze „Kontrastu” – podsumowuje Tomasz Ogonowski.

Maciej Radzimski


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Pozostałe wydarzenia

Od dnia 16 października 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim trwa wystawa „Zwierzęta naszych okolic” autorstwa pracowników „Dzikiej Zagrody” w Jabłonowie. Na wystawie można podziwiać fotografie rysia euroazjatyckiego i żubra oraz ptactwa: rybitwy rzecznej, łabędzia krzykliwego, orła bielika, puchacza, czapli siwej, biegusa zmiennego, krwawodzioba, kulika mniejszego, gągoła krzykliwego, żurawia, cyranki, perkoza dwuczubego, jemiołuszki zwyczajnej, kolonii szpaków i kaczek (różnych gatunkowo), sikory bogatki i jaskółki dymówki.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek