Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Superniania, Dorota Zawadzka, w Bibliotece

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie z Dorotą Zawadzką, pedagogiem i psychologiem rozwojowym. Dorota Zawadzka przez 12 lat była wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatnio w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczy studentów, w jaki sposób pracować z rodziną i dziećmi. Współpracuje również z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, gdzie od dziesięciu lat jest w Kapitule nagrody „Świat Przyjazny Dziecku”.

Bohaterka spotkania rozpoczęła spotkanie od wyjaśnienia pojęć separacji i indywiduacji, gdzie separacja oznacza proces odłączania się dziecka od matki, aż do momentu, w którym formuje się „ja” dziecka. Tymczasem drugie pojęcie – indywiduacji wiąże się z rozwojem percepcji, pamięci, poczucia rzeczywistości i innych funkcji poznawczych dziecka. Zadała także pytanie czytelnikom obecnym na spotkaniu: kiedy dziecko podejmuje pierwszą, samodzielną decyzję? Odpowiedzi było wiele, niestety jest tylko jedna prawidłowa. Pierwsza decyzja dziecka zapada w momencie gdy rozpoczyna się akcja porodowa. Tu oczywiście mowa jest o brzemienności, która rozwija się w sposób prawidłowy i kończy prawidłowym rozwiązaniem.

 

W wychowaniu dziecka, jak twierdzi Dorota Zawadzka, najważniejsze jest nauczenie dziecka podejmowania samodzielnych decyzji. Janusz Korczak, polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny, który prowadził Dom Sierot i razem ze swoimi wychowankami został wywieziony do obozu zagłady w Treblince, mawiał, iż „nie ma, dzieci są ludzie”. I mówiąc to miał wielką rację. Dzieci to są ludzie o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Zawadzka podała przykład przeniesienia każdego z nas do innego państwa, o innym języku, kulturze, a będziemy tak samo ograniczeni jak dzieci.

 

Rola rodzica nie polega na ochranianiu dziecka, jak by się mogło zdawać, ale na przygotowaniu dziecka do życia konfrontując go z rzeczywistością. Rodzic ma bardzo ważne zadanie wychowawcze, którym jest wyposażenie dziecka w umiejętności, by umiało być samodzielne.

Pozostałe wydarzenia

W Dzień Matki, Stowarzyszenie „Stacja Kultura” specjalnie dla czytelników Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, przygotowało spektakl  wg scenariusza Lucy von Schickedantz. To wyjątkowe w swej formie i treści przedstawienie można było obejrzeć na platformie YouTube jedynie w dniu realizacji. Spektakl „Grzeczne kobiety nie tworzą historii” jest swoistym wspomnieniem trzech wyjątkowych, wyzwolonych, walczących ze stereotypami, kobiet: Marleny Dietrich, Hanny Ordonówny i Coco Channel. Kobiet, które pozostawiły swój odcisk w historii swojego kraju.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek