Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Superniania, Dorota Zawadzka, w Bibliotece

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie z Dorotą Zawadzką, pedagogiem i psychologiem rozwojowym. Dorota Zawadzka przez 12 lat była wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatnio w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczy studentów, w jaki sposób pracować z rodziną i dziećmi. Współpracuje również z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, gdzie od dziesięciu lat jest w Kapitule nagrody „Świat Przyjazny Dziecku”.

Bohaterka spotkania rozpoczęła spotkanie od wyjaśnienia pojęć separacji i indywiduacji, gdzie separacja oznacza proces odłączania się dziecka od matki, aż do momentu, w którym formuje się „ja” dziecka. Tymczasem drugie pojęcie – indywiduacji wiąże się z rozwojem percepcji, pamięci, poczucia rzeczywistości i innych funkcji poznawczych dziecka. Zadała także pytanie czytelnikom obecnym na spotkaniu: kiedy dziecko podejmuje pierwszą, samodzielną decyzję? Odpowiedzi było wiele, niestety jest tylko jedna prawidłowa. Pierwsza decyzja dziecka zapada w momencie gdy rozpoczyna się akcja porodowa. Tu oczywiście mowa jest o brzemienności, która rozwija się w sposób prawidłowy i kończy prawidłowym rozwiązaniem.

 

W wychowaniu dziecka, jak twierdzi Dorota Zawadzka, najważniejsze jest nauczenie dziecka podejmowania samodzielnych decyzji. Janusz Korczak, polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny, który prowadził Dom Sierot i razem ze swoimi wychowankami został wywieziony do obozu zagłady w Treblince, mawiał, iż „nie ma, dzieci są ludzie”. I mówiąc to miał wielką rację. Dzieci to są ludzie o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Zawadzka podała przykład przeniesienia każdego z nas do innego państwa, o innym języku, kulturze, a będziemy tak samo ograniczeni jak dzieci.

 

Rola rodzica nie polega na ochranianiu dziecka, jak by się mogło zdawać, ale na przygotowaniu dziecka do życia konfrontując go z rzeczywistością. Rodzic ma bardzo ważne zadanie wychowawcze, którym jest wyposażenie dziecka w umiejętności, by umiało być samodzielne.

Pozostałe wydarzenia

Dzięki udziałowi Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim w Programie Wyposażania Placówek w pomoce dydaktyczne, a także dzięki uprzejmości FH „COSINUS” z Zabrza, zbiory naszej instytucji powiększyły się nieodpłatnie o ponad trzydzieści nowych tytułów, są to głównie planszowe gry edukacyjne skierowane dla najmłodszych, ale również kilka znanych wszystkim, klasycznych tytułów z wydawnictwa FAN GAMES.

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek