Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Spotkanie robocze w ramach projektu 'Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021'

Dnia 18.03.2021 r. w kaliskim Pałacu odbyło się pierwsze, robocze spotkanie zorganizowane w ramach programu „Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.

 

W spotkaniu z Beatą Pawłowicz – animatorem z ramienia NCK i Zbyszkiem Łukaszewskim – badaczem odpowiedzialnym za stworzenie diagnozy społeczności lokalnej, udział wzięli: Burmistrz Kalisza Pomorskiego - Janusz Garbacz, wraz z pracownikami Referatu Promocji UMiG, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Małgorzata Dziadek oraz pracownicy M-GOK zaangażowani w projekt, którego koordynatorem jest Piotr Bejnarowicz. Spotkanie dotyczyło pierwszej fazy projektu, a więc ustalenia warunków i możliwości przeprowadzenia skutecznej i miarodajnej diagnozy społeczności lokalnej, a także wyboru odpowiednich narzędzi, które do tego posłużą. W następnym etapie realizacji projektu przeprowadzona zostanie diagnoza, która posłuży do określenia kierunków rozwoju działalności kulturalnej w naszym mieście. W kolejnej, głównej części projektu, która realizowana będzie od czerwca do sierpnia 2021 r., ogłoszony zostanie nabór na kulturalne inicjatywy mieszkańców naszej gminy, a najciekawsze z nich (od 3 do 7) zostaną sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury i zrealizowane we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliszu Pomorskim.

 

 

Pozostałe wydarzenia

Pod koniec stycznia 2021 roku ruszył projekt, wspólna inicjatywa kilku bibliotek, dzięki której mieszkańcom Drawska Pomorskiego, powiatu drawskiego, a później województwa zachodniopomorskiego udostępniona została możliwość bezpłatnego korzystania z platformy dostępu do książek i audiobooków LEGIMI.

Drodzy mieszkańcy/ Szanowni Państwo!


    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim przystąpił do realizacji działań w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, którego celem jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek