Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Spotkanie ewaluacyjne uczestników projektu „Kalisz Pomorski + Inicjatywy Lokalne 2021”

Dobiegła końca realizacja projektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Kaliszu Pomorskim „KALISZ POMORSKI + INICJATYWY LOKALNE 2021”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021".

 

 Dzięki otrzymanej kwocie (łączny poziom dofinansowania dla całości działań wyniósł 30 000 zł) udało się przeprowadzić badania i stworzyć „Diagnozę społeczności lokalnej w Kaliszu Pomorskim”, która m.in.: określa  i wyznacza nowe kierunki rozwoju działalności kulturalnej w naszym mieście  i gminie. Poza tym, w ramach projektu sfinansowano siedem inicjatyw lokalnych, wydarzeń kulturalnych, które odbywały się już od sierpnia, a przygotowane zostały przez grupy nieformalne ze społeczności lokalnej, działające we współpracy z M-GOK w Kaliszu Pomorskim. Inicjatywy zrealizowane w ramach projektu to:

 

- „TACY BYLIŚMY JESZCZE WCZORAJ” – projekt fotograficzny grupy „Aparatki”

- „POZNAJMY SIĘ PO OCZACH” -  projekt fotograficzny grupy „Fotograficy”

- „BIAŁOZDROJSKIE SPOTKANIA TEATRALNE” – grupy nieformalnej działającej  w Białym Zdroju

- „FLAMENCO ŁĄCZY POKOLENIA” – grupy nieformalnej kaliskich seniorów

- „RAP & ROCK” – MUZYCZNA INTEGRACJA MŁODZIEŻY - grupy nieformalnej kaliskiej młodzieży

- „WIKLINA W DOMU, W OGRODZIE, PO PROSTU WIKLINA NA CO DZIEŃ” grupy „Świetliczanki”

- „ZRELAKSOWANA RODZINA” – grupy „Pomagacze”

 

     Z okazji zakończenia projektu, w poniedziałek, dnia 08.11.2021 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne uczestników/organizatorów inicjatyw z animatorem NCK Beatą Pawłowicz, Dyrektorem M-GOK Małgorzatą Dziadek, koordynatorem projektu Piotrem Bejnarowiczem i zaangażowaną w realizację projektu animatorką M-GOK Joanną Girtler. Na spotkaniu dopięte zostały ostatnie formalności i przedyskutowano wszelkie aspekty udziału w projekcie    z punktu widzenia jego uczestników. Wszystkie zaangażowane w projekt osoby wyraziły wielkie zadowolenie z osiągniętych rezultatów i sposobu realizacji działań, a także wyraziły chęć kontynuowania podobnych przedsięwzięć  w przyszłości. Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt na każdym etapie jego realizacji, chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować i zaprosić do udziału w kolejnych projektach realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 25. stycznia 2023 r. w galerii Pałacu w Kaliszu Pomorskim miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Ogniem malowane”.

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek