Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Spotkanie autorskie z Pawłem Reszką

W dn. 3 czerwca 2024 r. w sali rycerskiej kaliskiego pałacu miało miejsce spotkanie autorskie z Pawłem Reszką, dziennikarzem, korespondentem wojennym, autorem bestselerowych książek m.in. „Czarni”, 2019, „Mali Bogowie”, 2017, „Mali Bogowie 2”, 2018, „Stan krytyczny”, 2020. Spotkanie merytorycznie przygotowała i poprowadziła Aleksandra Radecka, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, inicjatorka i koordynatorka koła dziennikarskiego „Kontrast”.

 

Spotkanie poświęcone było najnowszej publikacji autora pt. „Stolik z widokiem na Kreml” oraz ogólnej sytuacji geopolitycznej na świecie. Autor podkreślał, że książka, choć nie jest reportażem, to wszystkie przytaczane w niej fakty wydarzyły się naprawdę. Prawdziwe również są wszystkie osoby, które pojawiają się na kartach książki. Uśmiechem autor skwitował pytanie o osobę pani M.

 

Podczas spotkania prowadząca i autor wielokrotnie odwoływali się do literatury rosyjskiej oraz do historii Rosji Sowieckiej.

 

Spotkanie było interesujące, o czym może świadczyć zaangażowanie czytelników w dyskusję nad książką. Autor wielokrotnie odpowiadał na pytania podkreślając, że jest wiele sposobów na wytłumaczenie określonych zdarzeń, ale zawsze też podawał swoją własną ocenę bieżącej sytuacji.

 

Na zakończenie spotkania autor chętnie opatrywał książki autografem i prowadził kuluarowe rozmowy z czytelnikami.

 

Spotkanie dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pozostałe wydarzenia

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek