Biblioteka Publiczna w Kaliszu

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH W PROJEKCIE „KALISZ POMORSKI + INICJATYWY LOKALNE 2021”

Dnia 23.06.2021 r. odbyły się obrady komisji projektowej w sprawie dofinansowania wniosków w projekcie „Kalisz Pomorski + Inicjatywy Lokalne 2021” realizowanym w ramach  programu Narodowego Centrum Kultury „Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021” ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

         

Grupy nieformalne i organizacje działające na terenie gminy Kalisz Pomorski złożyły w sumie siedem wniosków/projektów dotyczących działań kulturalnych, które realizowane będą od początku sierpnia do połowy października. Komisja oceniająca złożone wnioski (obradująca w składzie: animator NCK, przedstawiciele M-GOK i UM w Kaliszu Pomorskim, wnioskodawcy) - po przedyskutowaniu ich treści i wprowadzeniu kilku, niewielkich korekt budżetowych -  jednomyślnie zgodziła się na przyznanie pełnego dofinansowania każdemu z zakwalifikowanych projektów. Druga część zadania „Kalisz Pomorski + Inicjatywy Lokalne 2021” polegająca na ścisłej współpracy wnioskodawców z M-GOK w Kaliszu Pomorskim w celu realizacji zaplanowanych działań kulturalnych na terenie naszej gminy, dofinansowana zostanie na kwotę 23 100 zł (w tym wkład własny M-GOK). Po uzyskaniu oficjalnego potwierdzenia ze strony NCK, do publicznej wiadomości podane zostaną wszystkie szczegóły dot. planowanych działań oraz ich harmonogram.

 

      Wszystkie niezbędne informacje, dokumenty i materiały dot. realizacji zadania „Kalisz Pomorski + Inicjatywy Lokalne 2021” udzielane są jego uczestnikom przez koordynatora projektu Piotra Bejnarowicza lub dostępne będą w czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

 

UWAGA: Wszyscy beneficjenci (reprezentowani przez wskazanych we wnioskach liderów grup nieformalnych) zobowiązani są do podpisania porozumienia o współpracy z M-GOK w Kaliszu Pomorskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2021 r. 

 

     Wszystkim osobom aktywnie zaangażowanym w lokalną działalność kulturalną związaną z realizacją projektu dziękujemy za udział w przeprowadzonych do tej pory działaniach, gratulujemy ciekawych pomysłów na inicjatywy społeczne i mamy nadzieję na owocną współpracę w ramach podjętych zobowiązań. 

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 13. maja 2022 r., na zakończenie obchodów Tygodnia Bibliotek, zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w promocji książki Michała „Micha” Heppnera pt. „Savoir-vivre XXI wieku. Polityka okiem prowincjusza”. Autor opowiadał, ku uciesze zebranych, o swoim dzieciństwie, swych pasjach i zamiłowaniach, pracy pedagoga, ale także przybliżał kulisy powstania tego zbioru felietonów.

W dn. 10.05.2022 r. członkinie DKK spotkały się w dżungli. Tak, tak! W dżungli. Nasza sceneria nawiązywała do treści książki „Siedem razy świat”, którą wspólnie wybrałyśmy na lekturę kolejnego spotkania. Nim jednak spotkałyśmy się, by wymienić poglądy na temat relacji z podróży, to w tę podróż „udałyśmy się” wraz z autorami: Aleksandrą i Jackiem Pawlickimi.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek