Biblioteka Publiczna w Kaliszu

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI „#KulturalnyKaliszPom” NA TIKTOKU

   Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy do udziału w akcji #KulturalnyKaliszPom, polegającej na umieszczaniu krótkich materiałów filmowych w mobilnej aplikacji TikTok i oznaczeniu ich odpowiednim #.

 

Zamieszczane na TikTok-u filmy, o długości nie przekraczającej jednej minuty, mogą dotyczyć różnorodnych tematów: promować Wasze talenty, omawiać ważne dla Was sprawy, ukazywać piękno okolicznej przyrody i samego miasta lub szczególne dla Was miejsca, relacjonować ciekawe wydarzenie, albo opowiadać o wyjątkowych osobach mieszkających w okolicy. Zamieszczane przez Was filmiki mogą być również krótkimi etiudami fabularnymi o dowolnej tematyce i formie.

 

 

Uczestnictwo w akcji #KulturalnyKaliszPom uwarunkowane jest spełnieniem następujących wymogów:

- zrealizowaniem nagrania filmowego (dł. max 1 min.) na terenie gminy Kalisz Pomorski

- oznaczeniem filmu odpowiednim ‘hasztagiem’ - #KulturalnyKaliszPom

- umieszczeniem oznaczonego filmu w mobilnej aplikacji TikTok do dnia 08.05.2021 r.


   Autorzy filmów, których realizacje wezmą udział w akcji #KulturalnyKaliszPom otrzymają w ramach podziękowań gadżety promocyjne z symbolami naszego miasta, ufundowane przez UM w Kaliszu Pomorskim. Najciekawszy film lub filmy (spełniające jedynie powyższe kryteria) wybrane przez organizatorów (koordynatora projektu DK+, pracownika M-GOK i przedstawiciela UM) na zasadzie subiektywnej oceny i przydatności materiału filmowego w procesie tworzenia diagnozy społeczności lokalnej - bez przeprowadzania trybu konkursowego - zostaną wyróżnione nagrodą specjalną!

 

   Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania ograniczonej liczby gadżetów promocyjnych oraz nagród specjalnych lub w wyjątkowych sytuacjach, nie przyznania ich wcale. W przypadku większej ilości zamieszczonych filmów, niż dostępnych ‘upominków’, rozdzielenie gadżetów promocyjnych pomiędzy uczestników akcji, odbędzie się na zasadzie chronologicznej kolejności zamieszczania filmów na TikToku (od najwcześniej opublikowanych) oraz z uwzględnieniem stopnia przydatności materiału filmowego do celów badawczych, które zawarte zostały w projekcie Kalisz Pomorski+ Inicjatywy lokalne 2021. W przypadku przyznania nagród specjalnych, premiowane będzie ukazanie lub przedstawienie własnego pomysłu na przyszłe działania/inicjatywy kulturalne, które mogłyby zostać zrealizowane na terenie naszej gminy.

 

   Gadżety promocyjne i dodatkowe nagrody specjalne odebrać będzie można w czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

 

Tel. 94 361 7805, mediateka.kaliszpom@wp.pl, ul. Wolności 31


   Zrealizowane materiały przyczynią się do opracowania diagnozy społeczności lokalnej i instytucji kultury w ramach projektu Kalisz Pomorski+ Inicjatywy lokalne 2021, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu pomorskim w programie Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.


   Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć oraz prosić wszystkich mieszkańców naszej gminy, którym zależy na wspieraniu i rozwoju miejscowej działalności społecznej i kulturalnej, o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, która posłuży nam w stworzeniu diagnozy społeczności lokalnej i instytucji kultury, a także w określeniu kryteriów wyboru przyszłych, lokalnych inicjatyw realizowanych przez mieszkańców Kalisza Pomorskiego. Ankietę znaleźć można pod linkiem: 

 

https://forms.gle/XTVRcBAwhgCdddaq5

 

   Osobą odpowiedzialną za koordynację projektu, a także udzielającą wszelkich informacji dotyczących szczegółów realizowanych działań oraz przyszłych kryteriów wyboru lokalnych inicjatyw, jest pracownik Biblioteki Publicznej, St. Spec. ds. edukacji kulturalnej - Piotr Bejnarowicz, do którego można zwracać się z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi akcji #KulturalnyKaliszPom, a także w celu skonsultowania pomysłów na przeprowadzenie działań kulturalnych w ramach przyszłych inicjatyw lokalnych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu lub pracownikiem czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim (dane kontaktowe dostępne powyżej).

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 

 

 

Pozostałe wydarzenia

Z niekłamaną radością informujemy, że w chwili obecnej w galerii pałacowej prezentowana jest ekspozycja pt. „Piosenka Norwida”. Do przygotowania wystawy wykorzystano utwory C. K. Norwida zaczerpnięte z tomu „Pisma wybrane”.  Wystawa prezentuje również fragment opowieści o literaturze romantycznej pióra Aliny Kowalczykowej pt. „Romantyzm: nowe spojrzenie”. Jednak teksty powyższe stanowią jedynie, a może aż nadto, uzupełnienie dla rysunków i akwareli zacnego poety, medaliera Cypriana Kamila Norwida.

W dn. 11. maja 2021 r. bibliotekarka, Patrycja Maciąg, przeprowadziła zajęcia inspirowane opowiadaniem Ewy Stadtmuller pt. „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę?”.  Z tego powodu, iż zajęcia nie mogły odbyć się w tradycyjnej formie, dzieci najpierw zaproszono do zwiedzania pałacowych komnat i biblioteki, natomiast druga część odbyła się w parku przed Pałacem w Kaliszu Pomorskim.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek