Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Połączyła nas opowieść o Drawie

Wieczorem, w dn. 12. marca 2019 r., na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim i Krzysztofa Wiśniewskiego, inżyniera leśnika, kaliskiego blogera i pasjonata lokalnej historii, dr Zbigniew Mieczkowski przybył do Kalisza Pomorskiego, by spotkać się z czytelnikami i promować swą najnowszą książkę pt. Łączy nas Drawa: monografia rzeki.

 

 Dr Zbigniew Mieczkowski jest drawskim regionalistą, emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego, który osiadł na Pojezierzu Drawskim, żyje w zgodzie z naturą i rozwija swój warsztat twórczy dając nam – czytelnikom – dzieła niezwykłe. Dzieła, które jednocześnie są świadectwem przeszłości i teraźniejszości. Dzieła, które zdaniem prof. dra hab. Edwarda Rymara przyćmiewają wszelkie opracowania regionalne, które dotąd zostały ogłoszone drukiem. Wszystkie książki autora (Monografia Lubieszewa i Jeziora Lubie, 2014; Poligon drawski w trzech odsłonach, 2016; Rzeka Drawa i 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie, 2017; Łączy nas Drawa: monografia rzeki, 2019) inspirują, skłaniają czytelników do nowych przeżyć estetycznych, historycznych refleksji, a także zachęcają do odwiedzenia przepięknych terenów dawnej Nowej Marchii. Książka Łączy nas Drawa: monografia rzeki posiada rozległą charakterystykę archeologiczno-przyrodniczo-historyczno-gospodarczą, jednak nie wyczerpuje tematu z powodu luk historycznych.

 

Dr Zbigniew Mieczkowski spotkał się z kaliszanami po raz kolejny. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim w 2017 r. przy okazji promocji publikacji Rzeka Drawa i 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie. Tymczasem w 2019 r. spotykał się z kaliszanami dwukrotnie i za każdym razem frekwencja była wysoka. W tym opracowaniu prezentujemy jedynie spotkanie, które odbyło się w murach Pałacu w Kaliszu Pomorskim.

 

 Podczas spotkania autor przybliżał problem wykopalisk i grodzisk na obszarze dawnej Nowej Marchii. Dogłębnie omówił zamki, młyny i mosty ukazując ich dawny wygląd i pełnione funkcje. Wskazał na jeziora, które Drawa łączy i omówił Drawę, jako rzekę graniczną. Wskazywał na badania i efekty tych badań prof. dra hab. Edwarda Rymara. Przedstawił rolę rodu Wedlów i epokę napoleońską nad Drawą. Przybliżył gatunki flory i fauny Puszczy Drawskiej i omówił starania odbudowania pewnych wymarłych gatunków roślin i zwierząt. Opowiadał o flisactwie nad Drawą, o żeglowności Drawy, a także o rybactwie i zasobach rybnych w drawskich rzekach i akwenach, szczególne miejsce poświęcając łososiowi drawskiemu i jego migracjom do Drawy na tarło, a potem powrotach do Morza Bałtyckiego. Swe opowieści ubarwiał historiami drawszczan, niekiedy niezwykłymi i zaskakującymi, że wzbudzały zdziwienie u zebranych. Omówił szlak kajakowy im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły weryfikując zakłamania historyczne dotyczące pobytu księdza na tych terenach. Dogłębnie omówił Drawski Park Krajobrazowy, Poligon Drawski i Drawieński Park Narodowy. Swe opowieści zakończył kościołami nad Drawą i kamiennymi pomnikami - niekiedy zupełnie rozkradzionymi.

 

Spotkanie było bardzo wartościowe. Pomimo dwugodzinnego wykładu zebrani wsłuchiwali się w płynące słowa autora, czasem wertując zakupioną publikację i odszukując w niej omawiane zagadnienie. Zainteresowanie czytelników książkami przeszło oczekiwania autora. Wszyscy pragnęli zakupić książkę wiedząc, iż nakład szybko się wyczerpuje, a książka osiąga status „białego kruka”. Był także czas na autografy i krótkie polemiki historyczne.

 

 Autor o książce

 

 

Pozostałe wydarzenia

W Dzień Matki, Stowarzyszenie „Stacja Kultura” specjalnie dla czytelników Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, przygotowało spektakl  wg scenariusza Lucy von Schickedantz. To wyjątkowe w swej formie i treści przedstawienie można było obejrzeć na platformie YouTube jedynie w dniu realizacji. Spektakl „Grzeczne kobiety nie tworzą historii” jest swoistym wspomnieniem trzech wyjątkowych, wyzwolonych, walczących ze stereotypami, kobiet: Marleny Dietrich, Hanny Ordonówny i Coco Channel. Kobiet, które pozostawiły swój odcisk w historii swojego kraju.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek