Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Obchody 69. rocznicy zdobycia Kalisza Pomorskiego przez Armię Czerwoną

W dniu 12 lutego 2014 r. w Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim miały miejsce obchody 69 rocznicy zdobycia Kalisza Pomorskiego przez Armię Czerwoną.

 

Czytaj więcej

 


Przybyli na uroczystość Przewodnicząca Rady Miasta, pani Renata Effenberg-Nawrot, radni, mieszkańcy miasta, goście i kombatanci obejrzeli część artystyczną, piosenki i wiersze przygotowane przez młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim. Młodzież z liceum przygotowywała pani Joanna Mączkowska, z gimnazjum pan Albert Moroz, a ze szkoły podstawowej pani Stanisława Górnik.


W przedwojenną atmosferę wiejskich posiadłości, architekturę, zabytki oraz życie codzienne mieszkańców miejscowości położonych w okolicach Kalisza Pomorskiego wprowadził zebranych pan Mariusz Garbacz. Przedstawił bardzo ciekawą prezentację multimedialną pt. "Obszary tęsknot. Wsie gminy Kalisz Pomorski na starej widokówce 1900 - 1942".


Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim zaprezentowali fragmenty reportażu historycznego autorstwa pani Aleksandry Radeckiej pt. "Ślady, które przetrwały", zawierającego wspomnienia mieszkańców miasta z pierwszych lat po wonie. Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z sytuacją w Kaliszu Pomorskim zasiedlanym przez nowych mieszkańców, z ich problemami, troskami i radościami w relacjach pionierów, którzy zagospodarowywali ziemie poniemieckie po drugiej wojnie światowej, ale też osób pochodzenia niemieckiego, które zdecydowały się pozostać w mieście.
Na zakończenie imprezy głos zabrała Przewodnicząca Rady Miasta, pani Renata Effenberg-Nawrot, która podziękowała organizatorom za przygotowanie obchodów rocznicowych i podzieliła się refleksjami na temat zmiennych losów historycznych Kalisza Pomorskiego.


W trakcie uroczystości kombatanci i bohaterowie reportażu otrzymali kwiaty i dyplomy. Po jej zakończeniu młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odwiedziła kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę podczas drugiej wojny światowej, a ze względu na stan zdrowia i wiek nie mogli wziąć udziału w obchodach, w Pałacu Wedlów. Także oni otrzymali kwiaty i pamiątkowe dyplomy.
W przygotowaniu obchodów brali udział: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim, Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim oraz Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim.

 

źródło: http://www.zsp.kalisz.pl/

Pozostałe wydarzenia

„Człowiek nie rodzi się kameleonem, tylko się nim staje”
D. Levy: Gorące mleko. Str. 154.

 

Biblioteka, dn. 21 lutego 2024 r. Powoli się zbieramy, siadamy do stołu, wyjmujemy lekturę i własne notatki. Będziemy omawiać kolejną książkę w ramach spotkań dyskusyjnego klubu książki. Przez ostatni miesiąc czytałyśmy powieść irlandzkiej powieściopisarki, autorki scenariuszy do sztuk teatralnych, Deborah Levy pt. „Gorące mleko”.

Duma i radość! 
Dnia 13 lutego 2024 r. mieliśmy przyjemność gościć w kaliskim Pałacu na wernisażu fotografii Pawła Łuczko pod tytułem "Kolory i chwile. Kalisz Pomorski i okolice - subiektywnie obiektywem".

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek