Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Newsletter w bibliotece – kolejne szkolenie dla bibliotekarzy za nami

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne szkolenie dla bibliotekarzy z terenu powiatu drawskiego w ramach zadania „Nie tylko bibliotekarz…” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Szkolenie zatytułowane „Newsletter w bibliotece- najważniejsze narzędzie w pracy bibliotekarza” odbyło się tym razem w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

 

W pierwszej części – teoretycznej, uczestnicy rozmawiali o tym, jaki ma cel wysyłka newslettera, czym jest dobry newsletter, jakie treści i elementy powinien zawierać, jak odpowiednio dobierać grafiki, czy też, w jakich godzinach najlepiej wysyłać nasze e-maile.

 

Druga część szkolenia była częścią praktyczną. Krok po kroku, wspólnie z prowadzącym bibliotekarze przeszli przez cały proces tworzenia newslettera. Wspólnie zaangażowali się w rozwiązywanie zadań i ćwiczeń, a także poznali niuanse niezbędne podczas tworzenia newslettera biblioteki. Ćwiczenia obejmowały m.in. wybór najlepszych celów oraz targetowanie newslettera w bibliotece, tworzenie nagłówków w kampanii, tworzenie treści newslettera, dobór grafiki i zdjęć. Przedstawiono także przykłady dobrych praktyk zastosowania newslettera w bibliotece.

 

Tekst, foto – Adam Cygan, Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Pozostałe wydarzenia

Od dnia 16 października 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim trwa wystawa „Zwierzęta naszych okolic” autorstwa pracowników „Dzikiej Zagrody” w Jabłonowie. Na wystawie można podziwiać fotografie rysia euroazjatyckiego i żubra oraz ptactwa: rybitwy rzecznej, łabędzia krzykliwego, orła bielika, puchacza, czapli siwej, biegusa zmiennego, krwawodzioba, kulika mniejszego, gągoła krzykliwego, żurawia, cyranki, perkoza dwuczubego, jemiołuszki zwyczajnej, kolonii szpaków i kaczek (różnych gatunkowo), sikory bogatki i jaskółki dymówki.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek