Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Narodowe Czytanie '2022

W dn. 1. września 2022 r.  w Sali Rycerskiej Pałacu w Kaliszu Pomorskiem odbyło się Narodowe Czytanie. Była to już XI edycja Narodowego Czytania, które każdorazowo odbywa się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku, Pan Andrzej Duda Prezydent RP, z okazji zaszczytnego jubileuszu dwusetnej rocznicy wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza ogłosił „Ballady i romanse” tematem Narodowego Czytania 2022.

 

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza mają niezwykłą wartość w literaturze polskiej. Ballady są silnie osadzone w realiach historycznych i zlokalizowane w około Świtezi, Płużyn i in.. Ta znana autorowi przestrzeń w Balladach powleczona zostaje siłami nadprzyrodzonymi, w których dominuje magia, wierzenia ludowe i przesądy, tworząc rzeczywistość mistyczna, nie tyle niebezpieczną, co nieprzewidywalną.

 

Podczas spotkania wystąpił Pan Janusz Garbacz Burmistrz Kalisza Pomorskiego, który w swym przemówieniu podkreślił rolę książki i czytania w życiu każdego człowieka.

 

Pierwszą balladę, „Świteziankę” odczytała  pani Grażyna Obrębska-Starzec, do której uczniowie,  przygotowali  krótki układ choreograficzny. W dalszej kolejności utwory czytali: pan Bartosz Kowalczyk, pani Magdalena Bądźwol, pani Eugenia Niedźwiedź, pani Józefa Mowel, pani Ewa Kawecka, pani Wiesława Popławska, pani Irena Chołuj, pani Jolanta Tuziak, pani Urszula Jarzyńska, pani Wiesława Minkiewicz oraz pan  Janusz Garbacz Burmistrz Kalisza Pomorskiego.

 

Przygotowania uczestników DD „Senior+” koordynowała pani Irena Chołuj, za co organizatorzy składają ogromne podziękowania. Pozostali uczestnicy samodzielnie przygotowywali utwory, a sposoby interpretacji wzbudzały niemały entuzjazm. Długie utwory balladowe zostały skrócone do pięciu minut, dołożono jednak starań, by czytane fragmenty układały się w spójną całość zgodną z założeniem autora. Pani Wiesława Minkiewicz w swej interpretacji zawarła czytanie fragmentów „Tukaja”, zaś przerwy między fragmentami wypełniła narracją o Tukaju. Wszystkie interpretacje były wyjątkowe, co potwierdzają autorskie nagrania w telefonach publiczności. Przez wszystkie wystąpienia błyskały flesze, rejestrowano krótkie wystąpienia.

 

Na koniec tej części wieczoru czytających nagrodzono wielkimi brawami oraz małą pamiątką okolicznościową. W drugiej części wieczoru postanowiliśmy śpiewem wyrazić swoją pamięć do wydarzeń sprzed lat i uczcić 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Był to też czas do kontemplacji i wspólnych rozmów.

Pozostałe wydarzenia

W dn. 25. stycznia 2023 r. w galerii Pałacu w Kaliszu Pomorskim miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Ogniem malowane”.

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek