Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Koło astronomiczne

W czwartek, 26 listopada, w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyło się kolejne spotkanie koła astronomicznego. W zajęciach brała udział liczna grupa dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, która przyjechała z Tuczna. 

 

 

Wyjazd zorganizowany został przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Tucznie, naszą bibliotekę partnerską. Zajęcia koła astronomicznego poprzedzone były wizytą w bibliotece, prezentacją wybranych pozycji z księgozbioru dotyczących astronomii i kosmosu. Następnie odbyło się zwiedzanie kaliskiego pałacu połączone ze skromnym poczęstunkiem. W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią obserwacji astronomicznych oraz poznać techniki obserwacyjne wykorzystywane na przestrzeni wieków. Mieli również okazję podziwiać układ słoneczny za pomocą multimedialnej prezentacji NASA, a także obejrzeć powierzchnię Księżyca w technice 3D. Na koniec naszego spotkania wyszliśmy wszyscy na taras widokowy kaliskiego pałacu, aby w praktyce przekonać się jak działa teleskop. Jak się okazało mieliśmy wielkie szczęście, gdyż warunki pogodowe panujące w ciągu dnia uniemożliwiały jakąkolwiek obserwacje astronomiczną, zaś chwilę po naszym wyjściu na zewnątrz zaczęło się wypogadzać i naszym oczom ukazał się Księżyc i gwiazdy. Tak więc, każdy z uczestników miał szansę choć przez chwilę przyjrzeć się ziemskiemu satelicie i podziwiać niezliczone kratery na jego powierzchni. Uczestnicy zajęć opuszczali Kalisz w doskonałych humorach i byli pod wielkim wrażeniem naszej biblioteki, zapowiedzieli również swój rychły powrót.

 

Kolejne spotkanie koła astronomicznego odbędzie się w okresie przedświątecznym. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby dowiedzieć się czym tak naprawdę jest „Pierwsza Gwiazdka”, na którą czekamy w wigilijny wieczór. Szczegóły dotyczące terminu koła astronomicznego dostępne będą w czytelni internetowej oraz w serwisie internetowym Biblioteki Publicznej i stronach lokalnych. Zapraszamy!

Pozostałe wydarzenia

Od dnia 16 października 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim trwa wystawa „Zwierzęta naszych okolic” autorstwa pracowników „Dzikiej Zagrody” w Jabłonowie. Na wystawie można podziwiać fotografie rysia euroazjatyckiego i żubra oraz ptactwa: rybitwy rzecznej, łabędzia krzykliwego, orła bielika, puchacza, czapli siwej, biegusa zmiennego, krwawodzioba, kulika mniejszego, gągoła krzykliwego, żurawia, cyranki, perkoza dwuczubego, jemiołuszki zwyczajnej, kolonii szpaków i kaczek (różnych gatunkowo), sikory bogatki i jaskółki dymówki.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek