Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Kobiecość w szkle zamknięta

W dn. 8. marca w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim zorganizowano wernisaż wystawy witrażu artystycznego pt. „Kobiecość”. Temat wizerunku i/lub atrybutów kobiecych jest dość często wykorzystywany w sztuce witrażu, ale również okazał się adekwatny do obchodzonego święta kobiet.

 

Wernisaż poprowadziła Małgorzata Dziadek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Wernisaż zaszczyciły swoją obecnością: pani Halina Kancelarczyk, pani Danuta Kadłubowska, pani Wiesława Minkiewicz i pani Magdalena Bącelak, instruktorka zajęć witrażowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim.

 

Prowadząca rozmowę, Małgorzata Dziadek, zadawała ogólne pytania odnoszące się głównie do procesu tworzenia, ale przy okazji zostały omówione różnice pomiędzy witrażem wykonanym techniką Tiffany’ego, a witrażem klasztornym. Wprawdzie i jeden, i drugi, jest typowym rzemiosłem, ale zasady tworzenia ekspozycji są wyraźnie różne. Podczas wernisażu uczestniczki wskazywały co dlań okazało się najtrudniejsze, w jaki sposób wyuczone zawody mogłyby wpłynąć na sam proces tworzenia, w jaki sposób obecne panie zachęciłyby inne osoby do obcowania ze szkłem i podejmowania prób tworzenia witraży, ale także o tym, jakie bogactwo form, kształtów, a w konsekwencji także i samych dzieł(!), daje witraż Tiffany’ego. Jaką satysfakcję daje proces tworzenia, posiadanie, a nawet obdarowywanie bliskich samodzielnie wykonanymi pracami.

 

Na wystawie wyeksponowane zostały różne formy, otwarte i zamknięte, małe i większe. Znajdują się także drzwi wykonane przez panią Wiesławę Minkiewicz. Całą ekspozycję uzupełniają biogramy uczestniczek i fotografie innych witraży popełnionych w odmiennych tematach.

 

Wystawę będzie można podziwiać do 16 kwietnia 2021 r. Nadmieniamy jednakże, że wstęp do galerii możliwy wyłącznie przy zastosowaniu pełnych środków prewencyjnych, w tym: zachowanie dystansu, noszenie maseczki i dezynfekcja rąk, obowiązujących w czasie pandemii.

Pozostałe wydarzenia

Pod koniec stycznia 2021 roku ruszył projekt, wspólna inicjatywa kilku bibliotek, dzięki której mieszkańcom Drawska Pomorskiego, powiatu drawskiego, a później województwa zachodniopomorskiego udostępniona została możliwość bezpłatnego korzystania z platformy dostępu do książek i audiobooków LEGIMI.

Drodzy mieszkańcy/ Szanowni Państwo!


    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim przystąpił do realizacji działań w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, którego celem jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek