Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Jubileuszowa wystawa WOŚP

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kalisza Pomorskiego do obejrzenia jubileuszowej wystawy zorganizowanej z okazji 30-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej WOŚP). WOŚP organizuje i nadzoruje fundacja o charakterze filantropijnym, której statutowym celem jest wsparcie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Finał WOŚP to jednodniowa akcja organizowana na początku każdego roku. Pierwszy finał zorganizowano w 1993 r. Każdorazowo finał WOŚP wiąże się ze zbiórką publiczną organizowaną przez fundację. Ze zbiórek WOŚP zakupiło i przekazało urządzenia i aparaty medyczne do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. Według badań opinii publicznej fundacja od lat cieszy się największym zaufaniem wśród organizacji trzeciego sektora, instytucji państwowych i kościelnych.

 

Przygotowana wystawa jest efektem współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim ze Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim oraz z kolekcjonerami indywidualnymi. Za przekazanie na wystawę puszek, plakatów, medali, podziękowań, chust, plecaczków, etui i in. przedmiotów pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania:

Pani Dorocie Ławniczak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim za przekazanie szkolnej kolekcji WOŚP.

 

Paniom Karolinie Wagner i Dorocie Wilgockiej z biblioteki szkolnej dziękujemy za zaangażowanie i niesioną pomoc.

 

Dziękujemy także kolekcjonerkom indywidualnym: Pani Anecie Olszackiej za przekazanie na wystawę gadżetów oraz merytoryczne wskazówki i pani Halinie Szadejko za przekazanie zgromadzonych plakatów.

 

Na wystawie ponadto dostępne są artykuły prasowe, prezentujące działalność sztabu,  współpracujących jednostek samorządowych i zaangażowanych wolontariuszy na przestrzeni wszystkich lat, w których Kalisz Pomorski czynnie uczestniczył w organizowanych zbiórkach. Skompletowane i wyselekcjonowane artykuły pochodzą ze zgromadzonych w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim miesięczników „Wirówka”, „Pojezierze Drawskie” oraz „Echo Kalisza Pomorskiego”.

 

Wystawę będzie można podziwiać do dn. 10.02.2022 r.

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 25. stycznia 2023 r. w galerii Pałacu w Kaliszu Pomorskim miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Ogniem malowane”.

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek