Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Informacja dotycząca szkoleń ''E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe'' w gminie Kalisz Pomorski

Informacja dotycząca szkoleń „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe” w gminie Kalisz Pomorski
1.      Uczestnicy szkoleń

 • Osoby w wieku 18 lat i powyżej
 • Mieszkańcy gmin biorących udział w Projekcie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu); mieszkańcy gminy Kalisz Pomorski.
 • Osoby nieposiadające kompetencji obsługi komputera z dostępem do internetu (lub posiadających je w stopniu podstawowym), zainteresowanych udziałem w szkoleniach.

2.      Miejsce realizacji szkoleń

Szkolenia zostaną zrealizowane w czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

3.      Okres przeznaczony na rekrutację oraz realizację szkoleń

Do końca 10.2019 – do momentu wyczerpania się liczby miejsc w projekcie.

4.      Dokumentacja zgłoszeniowa do projektu uczestników szkoleń

 • Umowa szkoleniowa wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach)
  • Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (Załącznik nr 1)
  • Oświadczenie o zapoznaniu się obowiązkiem informacyjnym (Załącznik nr 2)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3)
  • Zgłoszenie na szkolenie (Załącznik nr 4)

 

Wzory dokumentacji zgłoszeniowej do pobrania na portalu projektu pod adresem:

https://e-obywatel.eduportal.pl/ lub w czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

5.      Tematy szkoleniowe realizowane w projekcie

W projekcie realizowanych jest 9 tematów szkoleniowych z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych:

Nazwa szkolenia:

Czas trwania

Obsługa komputera i internetu

8 godz.

E-usługi publiczne

4 godz.

Edukacja: uczę się przez internet i zdobywam kwalifikacje

4 godz.

E-finanse: zarządzam swoimi finansami, kupuję taniej

4 godz.

Odpoczynek i hobby: zapełniam wolny czas i rozwijam swoje hobby

4 godz.

Praca i rozwój zawodowy: znajduję pracę i podnoszę kwalifikacje zawodowe

4 godz.

Relacje z bliskimi: utrzymuję stosunki towarzyskie

4 godz.

Sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie: załatwiam sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, robię zakupy online, planuję przejazdy i podróże, zdobywam wiedzę o gminie, kraju, świecie

4 godz.

Zdrowie: korzystam z systemu opieki zdrowotnej, uzyskuję informacje i samopomoc zdrowotną

4 godz.

 

6.        Czas i forma realizacji szkoleń

 • Szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej z udostępnionym dla uczestników e-learningiem (tzw. blended learning), w czasie wcześniej uzgodnionym z grupą szkoleniową.
 • Dany uczestnik może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu danego rodzaju.
 • Jeżeli jest więcej chętnych w danej gminie na szkolenie można uruchomić kilka grup szkoleniowych. Nie ma limitu grup szkoleniowych dla gminy.

7.        Limit szkoleń na uczestnika/gminę

 • Dany uczestnik może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu danego rodzaju.
 • Jeżeli jest więcej chętnych w danej gminie na szkolenie można uruchomić kilka grup szkoleniowych. Nie ma limitu grup szkoleniowych dla gminy.

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 13 listopada 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim zorganizowany został wieczorek poetycki, którego bohaterami byli młodzi poeci Zofia Burzyńska, uczenniica  w miejscowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, autorka pamiętnika poetyckiego pt.. "Kilka lat z życia" i Sebastian Rosa, autor tomiku wierszy pt. "Kroki". Spotkanie poprowadził prezes Fundacji Wspierania Kultury "Noc Poetów", nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Reczu, poeta, autor tomów poetyckich "Po co komu poezja" oraz "Co potem", Pan Piotr Pawłowski. Akompaniował Pan Grzegorz Haciski.

W dn. 12 listopada 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Lekturą tego spotkania była powieść wcześniej poznanej powieściopisarki, Doroty Schrammek, pt. „Dom, którego nie było”.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek