Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Informacja dotycząca szkoleń ''E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe'' w gminie Kalisz Pomorski

Informacja dotycząca szkoleń „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe” w gminie Kalisz Pomorski
1.      Uczestnicy szkoleń

 • Osoby w wieku 18 lat i powyżej
 • Mieszkańcy gmin biorących udział w Projekcie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu); mieszkańcy gminy Kalisz Pomorski.
 • Osoby nieposiadające kompetencji obsługi komputera z dostępem do internetu (lub posiadających je w stopniu podstawowym), zainteresowanych udziałem w szkoleniach.

2.      Miejsce realizacji szkoleń

Szkolenia zostaną zrealizowane w czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

3.      Okres przeznaczony na rekrutację oraz realizację szkoleń

Do końca 10.2019 – do momentu wyczerpania się liczby miejsc w projekcie.

4.      Dokumentacja zgłoszeniowa do projektu uczestników szkoleń

 • Umowa szkoleniowa wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach)
  • Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (Załącznik nr 1)
  • Oświadczenie o zapoznaniu się obowiązkiem informacyjnym (Załącznik nr 2)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3)
  • Zgłoszenie na szkolenie (Załącznik nr 4)

 

Wzory dokumentacji zgłoszeniowej do pobrania na portalu projektu pod adresem:

https://e-obywatel.eduportal.pl/ lub w czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

5.      Tematy szkoleniowe realizowane w projekcie

W projekcie realizowanych jest 9 tematów szkoleniowych z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych:

Nazwa szkolenia:

Czas trwania

Obsługa komputera i internetu

8 godz.

E-usługi publiczne

4 godz.

Edukacja: uczę się przez internet i zdobywam kwalifikacje

4 godz.

E-finanse: zarządzam swoimi finansami, kupuję taniej

4 godz.

Odpoczynek i hobby: zapełniam wolny czas i rozwijam swoje hobby

4 godz.

Praca i rozwój zawodowy: znajduję pracę i podnoszę kwalifikacje zawodowe

4 godz.

Relacje z bliskimi: utrzymuję stosunki towarzyskie

4 godz.

Sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie: załatwiam sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, robię zakupy online, planuję przejazdy i podróże, zdobywam wiedzę o gminie, kraju, świecie

4 godz.

Zdrowie: korzystam z systemu opieki zdrowotnej, uzyskuję informacje i samopomoc zdrowotną

4 godz.

 

6.        Czas i forma realizacji szkoleń

 • Szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej z udostępnionym dla uczestników e-learningiem (tzw. blended learning), w czasie wcześniej uzgodnionym z grupą szkoleniową.
 • Dany uczestnik może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu danego rodzaju.
 • Jeżeli jest więcej chętnych w danej gminie na szkolenie można uruchomić kilka grup szkoleniowych. Nie ma limitu grup szkoleniowych dla gminy.

7.        Limit szkoleń na uczestnika/gminę

 • Dany uczestnik może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu danego rodzaju.
 • Jeżeli jest więcej chętnych w danej gminie na szkolenie można uruchomić kilka grup szkoleniowych. Nie ma limitu grup szkoleniowych dla gminy.

 

Pozostałe wydarzenia

W dniu 13 sierpnia 2019 roku, w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Dnia 01.08.2019 r. odbyły się obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zgromadzona publiczność była bardzo aktywna, włączyła się we wspólne śpiewanie piosenek powstańczych, by w ten sposób wyrazić swój szacunek i pamięć do tych osób, którzy w Powstaniu Warszawskim walczyli.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek