Biblioteka Publiczna w Kaliszu

HIV I STALKING jako dwa główne tematy DKK w Kaliszu Pomorskim

W dn. 25 lutego 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem na warsztat klubowiczki wzięły dwie jakże różne powieści. Pierwszą z nich był utwór Hanny Dikty pt. „To nie może być prawda”, drugą powieść Olgi Rudnickiej pt. „Cichy wielbiciel”.

 

Powieść Hanny Dikty jest wielce poruszająca, a przedstawiona historia wzrusza do łez. W powieści niewłaściwe wybory bohaterów doprowadzają do dramatu, rujnują ich ustabilizowane i szczęśliwe życie. Jest to utwór o wyborach, które dokonujemy przez całe nasze życie i o konsekwencjach naszych postępowań. W utworze spontaniczne, nieprzemyślane działania, odmieniają nie tylko życie bohaterki, ale i ją samą. Powieść to świadectwo wielkiego dramatu, który z dnia na dzień wystawia na próbę małżeńską miłość, zaufanie, wspólną przeszłość i przyszłość dwojga ludzi. To mądra, poruszająca opowieść, której mocne strony to niewątpliwie intrygujący pomysł, fabuła z zaskakującym zakończeniem oraz wielki ładunek emocjonalny. Do mocnych stron utworu można zaliczyć także kunszt pisarski autorki oraz lekki, przystępny język.

 

W utworze pojawia się temat wirusa HIV, co również ukierunkowało naszą dyskusję. Pani Wiesława Minkiewicz przedstawiła klubowiczkom dane statystyczne dotyczące zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w Polsce na dzień 30 września 2019 r.

 

HIV i AIDS w Polsce.

We wrześniu 2019 r. zarejestrowano 112 nowo wykrytych zakażeń HIV oraz 7 zachorowań na AIDS. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 września 2019 r. stwierdzono zakażenie HIV u 25020 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród zakażonych:

6391 w związku z używaniem narkotyków;

1891. poprzez kontakt heteroseksualny;

4063 poprzez kontakt seksualny miedzy mężczyznami.

Ogółem odnotowano 3741. zachorowań na AIDS, z czego aż 1424 chorych zmarło.

 

STALKING W POLSCE.

Z kolei powieść Olgi Rudnickiej pt. „Cichy wielbiciel” to pierwsza w Polsce książka podejmująca temat stalkingu. Powstała przy pomocy Adama Straszewicza, inicjatora strony www.stopstalking.pl. Stalking w polskim kodeksie karnym definiowany jest jako uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności


W utworze Olga Rudnicka przedstawia charakterystyczny dla stalkingu ciąg zdarzeń: przysyłanie kwiatów, prezentów, telefonowanie, sms-owanie, w końcu naprzemienne straszenie, grożenie, przepraszanie z wyznaniem miłości. Straty finansowe i społeczne ofiary stalkingu są znaczne: traci przyjaciół, pracę, odsuwa się od rodziny, odczuwa bezsilność, rezygnuje z własnych planów, zamyka się w sobie. W końcu zaczyna chorować, popada w depresję, w paranoję. Przestaje wychodzić z domu, czuje się winna. Jest w tym wszystkim niezmiernie osamotniona, bowiem wszystkie działania stalkera (przynajmniej do chwili, gdy pojawiają się groźby z jego strony) przyjmowane są przez rodzinę i przyjaciół ofiary jako działania wielce romantyczne, schlebiające.

 

Powieść „Cichy wielbiciel” zdecydowanie wyróżnia się na tle całego dorobku literackiego w Polsce. Po pierwsze – dzieje się tak za sprawą tematyki, jest bowiem pierwszą w Polsce tego typu pozycją podejmującą temat stalkingu. Jest to także thriller psychologiczny, którego głównym przesłaniem jest zbudowanie świadomości wśród Polek i Polaków, gdzie i w jaki sposób szukać wsparcia, jak postępować, lub jak NIE postępować, jak dokumentować działania sprawcy. Książka niewątpliwie ukierunkowuje i wychowuje, dedykowana jest szerokim kręgom odbiorców. Zbudowana została na wielkim ładunku emocjonalnym, od radości i zainteresowania stalkerem, aż do przerażenia, apatii, a wręcz uzależnienia od sprawcy. „Cichy wielbiciel” to obraz udręczonej kobiety, zaszczutej i osaczonej przez tajemniczego wielbiciela. Obraz zupełnie przeciętnej dziewczyny, która w pewnej chwili zwróciła na siebie uwagę sprawcy. Powieść dowodzi, że ofiarą stalkera nie musi być ktoś wyjątkowy, zaś stalkerem będzie zawsze ktoś o nieposzlakowanej opinii, ktoś komu nie można nic zarzucić, ktoś pomocny, serdeczny, stawiany za przykład.

 

Podczas spotkania pani Monika Skupień-Kocoń przedstawiła, iż przypadków stalkingu w Kaliszu Pomorskim w roku 2016 nie odnotowano, w 2017 i w 2018 r. zarejestrowano po jednym przypadku nękania, zaś w 2019 r. prowadzono 2 sprawy. 

 

Podczas spotkania porównano gatunki powieści, omówiono tematy główne w  utworach, czas i miejsce akcji oraz sposoby prowadzenia narracji. Kolejne spotkanie DKK rozpocznie się dn. 24 marca 2020 r. o godz. 16:30. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Pozostałe wydarzenia

W dniach 6 oraz 9 marca na czytelniczki Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim czekała miła niespodzianka.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek