Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Hipster w bibliotece

23 września odbyło się szkolenie „Hipster w bibliotece – instrukcja obsługi dla bibliotekarzy”. Szkolenie zorganizowane przez drawską bibliotekę odbyło się w ramach zadania „Nie tylko bibliotekarz…” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Odbiorcami szkolenia byli bibliotekarze gminnych bibliotek publicznych z terenu powiatu drawskiego oraz bibliotekarze szkolni. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pana Karola Majchrzaka z firmy Good Books.

 

Uczestnicząc w szkoleniu, bibliotekarze przede wszystkim skonfrontowali się ze swoim wyobrażeniem o tym, kim są hipsterzy. Przeprowadzona przed szkoleniem ankieta pokazała, że samo pojęcia hipstera jest znane, jednak wyobrażenia uczestników niekoniecznie odpowiadają rzeczywistości. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się kim są hipsterzy, jaka jest historia tej grupy oraz jakie są jej typowe zachowania. Szkolenie pozwoliło także na odpowiedź na pytanie  jak dotrzeć do tej specyficznej grypy odbiorców, w jaki sposób dobrać dla nich ofertę czytelniczą, zarówno książkową jak i prasową, aby przyciągnąć ją do bibliotek.


Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Adam Cygan
Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim


Pozostałe wydarzenia

Od dnia 16 października 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim trwa wystawa „Zwierzęta naszych okolic” autorstwa pracowników „Dzikiej Zagrody” w Jabłonowie. Na wystawie można podziwiać fotografie rysia euroazjatyckiego i żubra oraz ptactwa: rybitwy rzecznej, łabędzia krzykliwego, orła bielika, puchacza, czapli siwej, biegusa zmiennego, krwawodzioba, kulika mniejszego, gągoła krzykliwego, żurawia, cyranki, perkoza dwuczubego, jemiołuszki zwyczajnej, kolonii szpaków i kaczek (różnych gatunkowo), sikory bogatki i jaskółki dymówki.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek