Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Godło na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Z niekłamaną radością informujemy, że dzisiaj, w dn. 9 listopada 2018 r., w Sali Rycerskiej Pałacu w Kaliszu Pomorskim zawisło godło Polski wykonane techniką witrażu Tiffany’ego.


Zaprojektowaniem i wykonaniem godła w pracowni witrażu artystycznego prowadzonej przez instruktorkę Panią Magdalenę Bącelak w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim zajęły się Panie: Zofia Bąk, Teresa Dembiec, Wiesława Minkiewicz, Teresa Stąporek, Wiesława Zatorska i Justyna Hurka. Wykonanie tak misternego dzieła, które składa się aż ze 176 elementów, zajęło wykonawczyniom 2 miesiące (łącznie 40 godz. zajęć).

 Godło powstało z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Żywimy głęboką nadzieję, że przez kolejne sto lat będzie godnie pełniło swoją funkcję.

Pozostałe wydarzenia

12 lutego, o godzinie 10.00, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, zaproszeni goście, radni, reprezentanci szkół, a także delegaci instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń i sami mieszkańcy złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym Pionierom Ziemi Kaliskiej, upamiętniając w ten sposób 74. Rocznicę zakończenia walk o Kalisz Pomorski. Uroczystość została poprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, które wystawiło asystę honorową oraz posterunek honorowy.

W dn. 4-8 lutego 2019 r. w lochach Pałacu w Kaliszu Pomorskim dzieci spędzały czas wolny od zajęć szkolnych. Ferie w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbywały się pod hasłem Strachy na lachy, co innymi słowy oznaczać może, że bać się nie ma czego. Nie od dziś wiadomo, że próżny to trud straszyć odważny [polski] lud. Warto jednak nadmienić, że cała mistyfikacja nie była zbyteczna, dzieci miały się bać i się bały, lecz przy okazji oswajały to, co strasznym się wydawało.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek