Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Ferii zimowych czas

Pierwszy tydzień ferii zimowych (31.01 – 04.02.2022 r.) dzieci spędzały w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim. Liczba dzieci, charakter i forma niektórych zajęć została dostosowana do możliwości, którym mogliśmy sprostać w dobie panującej pandemii wirusa SARS-COV-2.

 

 Nie pomniejszyło to jednak atrakcyjności naszych spotkań, bowiem zajęcia były zróżnicowane. Dominowały głównie zabawy edukacyjne – ruchowe, plastyczne, zabawy wymagające logicznego myślenia, indywidualne lub zespołowe, dostosowane do wieku uczestników. Wśród nich były gry terenowe – przy niesprzyjającej aurze w bibliotece, uwzględniające wiedzę o bibliotece i o naszej miejscowości, ale także gry planszowe, zajęcia manualne, tj. wykonywanie lampionów i kartek okolicznościowych.

 

Miło spędziliśmy czas, ale zwykle tak bywa, że to co fajne zbyt szybko się kończy. Kończyły się ferie w bibliotece, ale zaczynały się w ośrodku kultury. Radość i beztroska uczestników trwała dalej.

Pozostałe wydarzenia

W dn. 25. stycznia 2023 r. w galerii Pałacu w Kaliszu Pomorskim miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Ogniem malowane”.

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek