Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 w Kaliszu Pomorskim. Diagnoza społeczności lokalnej i instytucji kultury - Ankieta

Drodzy mieszkańcy/ Szanowni Państwo!


    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim przystąpił do realizacji działań w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, którego celem jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

 

    Prosimy wszystkich, którym zależy na wspieraniu społeczności lokalnej i rozwoju działalności kulturalnej w naszej gminie, do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety, która pomoże nam                   w określeniu kryteriów wyboru lokalnych inicjatyw mieszkańców, a którą znaleźć można pod linkiem:

 

https://forms.gle/XTVRcBAwhgCdddaq5

 

    Wyniki ankiety, wraz z innymi wnioskami z prowadzonych aktualnie badań, posłużą do stworzenia diagnozy społeczności lokalnej i instytucji kultury w ramach projektu Kalisz Pomorski+ Inicjatywy lokalne 2021, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu pomorskim                           w programie Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

 

    Diagnoza, stworzona w pierwszym etapie projektu we współpracy z organizacją zewnętrzną, pozwoli na identyfikację aktywnych osób i/lub grup społecznych, które skłonne byłyby realizować w przyszłości własne pomysły dzięki uzyskanym grantom finansowym. Działania związane z przeprowadzeniem diagnozy zakończą się publiczną prezentacją jej wyników i wypływających z nich wniosków. W kolejnym etapie projektu Kalisz Pomorski + Inicjatywy lokalne 2021 ogłoszony zostanie nabór na najciekawsze, kulturalne inicjatywy lokalne, które dzięki uzyskanemu dofinansowaniu mają szansę zostać przeprowadzone (do realizacji wybranych zostanie od 3 do 7 działań zaproponowanych przez mieszkańców). Prosimy o śledzenie lokalnych stron internetowych, gdzie już wkrótce znajdzie się więcej informacji nt. temat.

 

     Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i złożenie wniosku, kontakt z NCK oraz koordynację projektu, a także udzielającą wszelkich informacji dotyczących szczegółów realizowanych działań oraz przyszłych kryteriów wyboru lokalnych inicjatyw, jest pracownik Biblioteki Publicznej, St. Spec. ds. edukacji kulturalnej - Piotr Bejnarowicz, do którego można zwracać się z wszelkimi pytaniami                        i wątpliwościami dotyczącymi pomysłów na przeprowadzenie działań w ramach inicjatyw lokalnych. Na obecnym, wstępnym etapie realizacji projektu, wszelkie osoby zainteresowane przyszłym uczestnictwem w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, prosimy o kontakt drogą mailową: mediateka.kaliszpom@wp.pl

 

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy!

 

 

Pozostałe wydarzenia

Pod koniec stycznia 2021 roku ruszył projekt, wspólna inicjatywa kilku bibliotek, dzięki której mieszkańcom Drawska Pomorskiego, powiatu drawskiego, a później województwa zachodniopomorskiego udostępniona została możliwość bezpłatnego korzystania z platformy dostępu do książek i audiobooków LEGIMI.

Informacja

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną związaną
z COVID-19, uprzejmie informuję, że w porozumieniu z Burmistrzem Kalisza Pomorskiego z dniem 20 marca 2021 r. zostają zawieszone do odwołania wszelkie zajęcia w świetlicach oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i obsługa wypożyczeń w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim.


Dyrektor M-GOK w Kaliszu Pomorskim
Małgorzata Dziadek

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek