Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Czarna książka kolorów

Dn. 9 maja w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne inspirowane „Czarną książką kolorów” Meneny Cottin.

 

Ta niezwykła publikacja umożliwia konfrontację widzących z niewidomymi. Jest książką dla wszystkich, gdyż uczy współodczuwania i uwrażliwia na odmienność i niedoskonałość. Nie dotyka tematów innych niż brak widzenia, lecz pozwala uzmysłowić sobie doskonałość istoty ludzkiej poprzez poznawanie świata innymi zmysłami, gdy jeden zawodzi.

 

Chciałoby się rzec – książka czarna, czarna treść, wreszcie czarne myśli. Nic podobnego! Książka jest w rzeczy samej czarna, posiada czarne ilustracje, czarnym braillem wytłuszczona. Jest też tekst dla widzących, który odcina się od tła jasnymi literami. Takie, a nie inne wydanie otwiera przed czytelnikiem nowe przestrzenie – zmysłów, wyobraźni i odczuć. Czy jesteśmy gotowi na partycypowanie w doznaniach osób niewidzących? Zapewne, ale wymaga to od nas pewnych przygotowań.

 

Książka o niewidzącym chłopcu opowiada właśnie w jaki sposób chłopiec potrafi poczuć, dotknąć, usłyszeć czy spróbować kolorów. Czytając tę opowieść zaczynamy kolory postrzegać inaczej. W końcu wkraczamy w świat ciemności Tomka. Rozumiemy. I to jest nasza wielka wartość.

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 21 wrzesnia 2021 r. w galerii pałacowej miał miejsce wernisaż kolorowych inspiracji pomierzynianek. Kolorowe inspiracje to wystawa stworzona przez mieszkanki wioski Pomierzyn, a w szczególności przez panie:
Anetę Banasiak,
Stanisławę Gardzińską,
Krystynę Gliwińską,
Izabelę Wyrzykowską wraz z córeczką Julitką.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek