Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Biedronki w dżungli

W dn. 11. marca 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim poświęcone lasom tropikalnym.

 

Wstępem do zajęć był utwór Agnieszki Frączek pt. „Mały lew w wielkiej dżungli”. Podczas zajęć dzieci poznały wiele nowych pojęć, m.in. co oznacza las tropikalny i czym się różni od naszych rodzimych lasów. Ten jeden z najbardziej fascynujących obszarów życia na Ziemi jest miejscem życia wielu gatunków zwierząt i roślin, które są połączone wzajemnymi relacjami, a czasami są całkowicie od siebie zależne. Dzieci miały także okazję poznać, jak wyglądają tropikalne drzewa. O ile rozpoznanie gatunków drzew tropikalnych nawet dla wprawnego botanika może okazać się trudne, o tyle są pewne cechy, które charakteryzują tropikalne drzewostany. Lasom tropikalnym, ale także zwierzętom, które w nich żyją, zagraża karczowanie i wyrąb lasów przez człowieka. Dzieci dowiedziały się, że ekspansywna polityka człowieka skazuje wiele zwierząt na głód i zmusza do emigrowania w inne tereny. Wyrąb drzew tropikalnych dokonywany jest dla zysku. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się także, że dżungla ma ogromny wpływ na klimat. Lasy tropikalne odgrywają bardzo ważną rolę w cyrkulacji wody na całej ziemi. Podczas zajęć dzieci oglądały książki, które prezentowały bogactwo lasów tropikalnych.

 

W zajęciach uczestniczyłą grupa dzieci „Biedronki” z Przedszkola „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim.

Pozostałe wydarzenia

W dn. 24-28 czerwca 2019 r. w parku przy Pałacu w Kaliszu Pomorskim, przy śpiewie ptaków i szumie tryskającej wody z fontanny, odbywały się zielone wakacje. Każdego dnia pracownice Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim zaskakiwały dzieci innymi zabawami, również tymi najstarszymi, w które bawili się nasi rodzice, ale równie pasjonującymi.

W dn. 27. czerwca 2019 r. w Pałacu w Kaliszu Pomorskim odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. "Początek przygody" autorstwa kaliszanina, Pana Bartłomieja Grzegorza Bejnarowicza, który ukończył ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz AM w Szczecinie, kierunek Nawigacja, specjalność Transport Morski.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek