Biblioteka Publiczna w Kaliszu

75. rocznica zakończenia walk o Kalisz Pomorski

Tegoroczne obchody 75. rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski, rozpoczęły się uroczystym apelem pod pomnikiem poświęconym Pionierom Ziemi Kaliskiej, w którym uczestniczyły władze samorządowe Kalisza Pomorskiego, delegacje kaliskich jednostek i instytucji, harcerze, mieszkańcy oraz Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy wystawiony przez 2 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

 

Wszystkich zebranych gości powitała kierownik Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim pani Urszula Miłoszewska. Po wysłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz gminy Burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Janusz Garbacz, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę wydarzeń sprzed 75 lat i oddał cześć pamięci ofiarom walk o Kalisz Pomorski. Następnie władze miasta oraz delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

 

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta za Ojczyznę, odprawiona w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski przez księdza proboszcza Kazimierza Serafina.

 

W południe w Pałacu w Kaliszu Pomorskim rozpoczęła się artystyczna część obchodów. Obejmowała prelekcję pt. „Pamięć o prawdzie” przygotowaną z okazji 75. rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski. To niezwykle ważne, by pomimo upływu lat odkrywać historię miejsc, z których pochodzimy. Pielęgnowania takich wartości nauczają pani Joanna Mączkowska, polonistka kaliskiego Liceum, reżyser teatralny oraz założycielka grupy teatralnej „Klepsydra”, pan Maciej Rydzewski, nauczyciel historii, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim oraz pan Bogumił Kurylczyk, regionalista, którego olbrzymie archiwa niejednokrotnie wzbogacały prezentowane prelekcje.  Program przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim: Hannę Bruzi, Huberta Przybylskiego i Łukasza Ziółkowskiego podzielony został na trzy części. W pierwszej uczniowie przedstawili fragmenty relacji niemieckich mieszkańców miasta z ich ucieczki przed Armią Czerwoną w lutym 1945 r. oraz z tego, co zastali po powrocie z tułaczki. Relację opracował pan Bogumił Kurylczyk, zaś uczniów przygotował pan Maciej Rydzewski.

 

W drugiej części zaprezentowano dwa filmy dokumentalne, w których tragiczny luty 1945 r. wspominała pani Ingeborg Wittchow i pan Hans Joachim Zühlke. Filmy zrealizowali pani Joanna Mączkowska i pan Bogumił Kurylczyk.

 

W części trzeciej mieliśmy przyjemność wysłuchać uczennic z grupy teatralnej „Klepsydra”, której opiekunem jest pani Joanna Mączkowska. Uczennica Hanna Bruzi wykonała na skrzypcach „Melodię” op. 42 Piotra Czajkowskiego oraz Nokturn Es-dur nr 2 op. 9 Fryderyka Chopina, a Wiktoria Spieler zaśpiewała dwa utwory: „Czas nas uczy pogody” i „Jeszcze w zielone gramy”.

 

Także w Pałacu w Kaliszu Pomorskim pani Małgorzata Dziadek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, pan Stanisław Samek, z-ca Burmistrza Kalisza Pomorskiego oraz pan Paweł Kulbacki, przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom Gminnego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego pt. „Kalisz Pomorski w oczach mieszkańców”. Celem konkursu poza tak ważnym dla każdego kaliszanina upamiętnieniem 75. rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski było kształtowanie tożsamości i przywiązania do regionu, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem Kalisza Pomorskiego oraz prezentacja twórczości artystycznej mieszkańców Kalisza Pomorskiego. Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach: plastycznym i fotograficznym. Plastyczny dedykowany był dzieciom i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, fotograficzny – młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłym.

 

Wyróżniono:

 

KONKURS PLASTYCZNY (kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-III)
I miejsce – Kora Czerwonka;
II miejsce – Franciszek Piskorz;
III miejsce – Łucja Dorawa,
Wyróżnienie – Franciszek Trawiński.

 

KONKURS PLASTYCZNY (kategoria: młodzież w wieku szkolnym z klas IV-VIII)
I miejsce – Maja Drzewiecka;
II miejsce – Wiktoria Gregorowicz;
III miejsce – Maja Drzewiecka;
Wyróżnienie – Oliwier Gregorowicz.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY (kategoria: szkoła ponadpodstawowa)
Wyróżnienie – Karolina Ratajczyk.
KONKURS FOTOGRAFICZNY (kategoria: dorośli)
I miejsce – Wiesław Kowalski;
II miejsce – Maria Preca;
III miejsce – Wiesław Kowalski.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowała Gmina Kalisz Pomorski, którą podczas obchodów reprezentował pan Janusz Garbacz Burmistrz Kalisza Pomorskiego.

 

Po zakończonych uroczystościach w Galerii Pałacowej zaprezentowano wystawę „Kalisz Pomorski w XX i XXI wieku”. Na wystawie, która prezentowana będzie do 10 kwietnia 2020 r. zobaczyć można m.in.: powiększone reprodukcje kaliskich pocztówek z I poł XX wieku pochodzących z bibliotecznych zbiorów, przedmioty codziennego użytku dawnych mieszkańców naszego miasta (dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Ignaszewskiego, Jacka Jadwiżyca i Macieja Rydzewskiego). Poza tym na wystawie zaprezentowane zostały wizualizacje zabudowy naszego miasta – w zestawieniu współczesności ze stanem przed rokiem 1945 – wykonane przez Przemysława Bejnarowicza, a odnoszące się do Multimedialnej Mapy Miasta, która również została zaprezentowana uczestnikom spotkania. Przy dwóch stanowiskach komputerowych można było porównać w praktyce działanie i wygląd mapy naszego miasta w dwóch wariantach jednocześnie (współcześnie i przed 1945 r.) Multimedialna Mapa Kalisza Pomorskiego została stworzona przez Blade Studio Kamil Bladoszewski w ścisłej współpracy z pracownikami czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, którzy byli również odpowiedzialni za stworzenie bieżącej ekspozycji.

 

Zakończeniem całej uroczystości obchodów 75. rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski był zaprezentowany w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim koncert pt. ”Jesteśmy Polką i Polakiem”. Wykonawcami piosenek patriotycznych byli soliści: Grażyna Kowalska, Wiesława Minkiewicz i Bronisław Drozd oraz zespoły: My Emeryci i Violki działający przy M-GOK w Kaliszu Pomorskim pod kierunkiem Bartka Michalczyka. Gościnnie wystąpiła Małgorzata Michalczyk. Wyjątkowym utworem przearanżowanym specjalnie dla mieszkańców Kalisza, zaśpiewanym podczas koncertu była piosenka „Sen o Kaliszu”, którą artyści również bisowali na zakończenie. Był to niezwykły, poruszający koncert, przywołujący wiele wspomnień. Poświęcony tym co zginęli i tym co przetrwali.

Pozostałe wydarzenia

W dniach 6 oraz 9 marca na czytelniczki Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim czekała miła niespodzianka.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek