Biblioteka Publiczna w Kaliszu

''Rękawica'' – ukraińska baśń ludowa

W dniu 13 listopada 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne, których tematem przewodnim była ukraińska baśń, drukiem ogłoszona w 1979 r. w Moskwie, w przekładzie M. Dolińskiej, pt. „Rękawica”.

 

W dniu 13 listopada 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne, których tematem przewodnim była ukraińska baśń, drukiem ogłoszona w 1979 r. w Moskwie, w przekładzie M. Dolińskiej, pt. „Rękawica”.

 

„Rękawica” przedstawia niegasnącą przyjaźń zwierząt, którzy warunkach naturalnych stanowią dla siebie zagrożenie. Gdy jednak nastała zima postanawiają razem zamieszkać. I pomimo trudnych warunków otwierają swe serca na kolejnych przyjaciół, których zapraszają w swe progi. Niekiedy przyjaźń wystawiana jest na próbę i może wymagać poświęceń, jednak to właśnie bycie razem pozwala przetrwać najcięższe chwile.

 

„Rękawica” zainicjowała także pogadankę czytelniczą o rodzajach zimowych rękawic. Był to także czas na przejrzenie nowości wydawniczych zakupionych do Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

Pozostałe wydarzenia

Od dnia 16 października 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim trwa wystawa „Zwierzęta naszych okolic” autorstwa pracowników „Dzikiej Zagrody” w Jabłonowie. Na wystawie można podziwiać fotografie rysia euroazjatyckiego i żubra oraz ptactwa: rybitwy rzecznej, łabędzia krzykliwego, orła bielika, puchacza, czapli siwej, biegusa zmiennego, krwawodzioba, kulika mniejszego, gągoła krzykliwego, żurawia, cyranki, perkoza dwuczubego, jemiołuszki zwyczajnej, kolonii szpaków i kaczek (różnych gatunkowo), sikory bogatki i jaskółki dymówki.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek