Biblioteka Publiczna w Kaliszu

. . .gdy pod niebiosa wiatr tęsknotę niesie. . .

W dniu 21 listopada 2018 r. w Sali Rycerskiej Pałacu w Kaliszu Pomorskim Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Pani Aneta Olszacka, przedstawiła O. Eligiusza Dymowskiego, poetę, autora tomu wierszy pt. „Pęknięta struna świata”, Panią Barbarę Arsobę-Haddaji, inicjatorkę spotkania, osobę o wielkim sercu i artystycznej duszy oraz Panią Aleksandrę Radecką, moderatorkę spotkania, nauczycielkę języka polskiego w miejscowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, pasjonatkę historii mówionej i autorkę zbioru reportaży „Ślady, które zostały”.

 

Ojciec Eligiusz Dymowski jest franciszkaninem, wykładowcą teologii pastoralnej, krytykiem literackim uhonorowanym odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Krakowie, zaś w 2001 r. obronił dysertację w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Obecnie Autora pochłania praca dydaktyczna, naukowa i własna twórczość literacka. W dorobku Autora jest wiele publikacji z zakresu teologii i literatury. Poezja O. Eligiusza Dymowskiego doczekała się tłumaczeń i wydań w wielu obcojęzycznych antologiach.

Z wierszy O. Eligiusza przemawia dobroć i niezachwiana wiara w Boga i w ludzi. Niemal każdy utwór O. Eligiusza służy wychwalaniu piękna świata, w którym dokonuje się owe dobro, radość i szczęście mające swą reprezentację w prostych z pozoru i błahych rzeczach:

W twoich oczach początek wiosny

Ciepły wiatr rozpieszcza usta

Jak po pierwszym pianiu koguta

Kolejny pocałunek [1]

Jednak w tym cudownym świecie odnajdujemy także ból, rozpacz i wieczną tęsknotę za Bogiem, które nadają sens naszej ziemskiej egzystencji:

Niesiesz mnie życie niebezpieczną falą

trwożysz mnie życie raniąc kamieniem

Gdy pod niebiosa wiatr tęsknotę niesie

Ty jesteś sensem i krętym dążeniem

Ku wiecznym bramom [2]

O. Eligiusz w swych utworach udziela także czytelnikowi odpowiedzi na to, co się stanie, gdy wiara zawiedzie, gdy człowiek straci nadzieję, przestanie marzyć o wieczności i wierzyć, że nasze życie nie kończy się z ostatnim tchnieniem.

A jeśli wiara się wypali

Jak sucha trawa na ugorze

To daj mi chociaż w szumie wiatru

Stóp Twoich dotknąć Święty Boże… [3]

Po wiersze O. Eligiusza Dymowskiego warto sięgnąć. Poezja O. Eligiusza ma tę szczególną właściwość, że potrafi uleczyć duszę i zranione ludzkie serca, ale potrafi dać też radość, szczęście i nadzieję. Czytanie ich znajduje uzasadnienie nie tylko pośród wszelkich zdarzeń dokonujących się w naszym otoczeniu, ale dla zrozumienia samego siebie, swych nieuświadomionych potrzeb i pragnień.

 

  1. Dymowski E.: Krótki wiersz o miłości. [W:] Pęknięta struna świata. Kraków: Atelier WM, 2017, s. 83

  2. Dymowski E.: Pęknięta struna świata. [W:] Pęknięta struna świata. Kraków: Atelier WM, 2017, s. 41

  3. Dymowski E.: Modlitwa umierającego. [W:] Pęknięta struna świata. Kraków: Atelier WM, 2017, s. 77

Pozostałe wydarzenia

W Dzień Matki, Stowarzyszenie „Stacja Kultura” specjalnie dla czytelników Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, przygotowało spektakl  wg scenariusza Lucy von Schickedantz. To wyjątkowe w swej formie i treści przedstawienie można było obejrzeć na platformie YouTube jedynie w dniu realizacji. Spektakl „Grzeczne kobiety nie tworzą historii” jest swoistym wspomnieniem trzech wyjątkowych, wyzwolonych, walczących ze stereotypami, kobiet: Marleny Dietrich, Hanny Ordonówny i Coco Channel. Kobiet, które pozostawiły swój odcisk w historii swojego kraju.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek