Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Multimedialna Mapa Kalisza Pomorskiego

Dzięki udziałowi Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim w programie Orange dla bibliotek, powstała nowa strona internetowa (działająca pod tym samym adresem http://www.kalisz-pom.pl oraz Multimedialna Mapa Miasta.

Dostęp do interaktywnego planu Kalisza Pomorskiego uzyskać można poprzez stronę biblioteki. Na chwilę obecną dostępne są początkowe, rozwojowe wersje mapy – współczesna i historyczna. Multimedialna Mapa Miasta będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne materiały tekstowe i graficzne, tekstury budynków oraz interaktywne obszary i elementy. W przyszłości zwiększy się również zasięg mapy.

Multimedialna Mapa Kalisza Pomorskiego – być może z czasem również i gminy - jest w zamierzeniu otwartym i interaktywnym narzędziem służącym zarówno do ukazania samego miasta oraz jego historii, w atrakcyjny - wymagający pewnego zaangażowania od użytkownika - sposób, a także do wynikającej z tego pewnej formy komunikacji społecznej odbywającej się nie tylko na poziomie lokalnym.Od 2010 roku Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim Bierze udział w programie Orange dla bibliotek. Celem programu Orange dla Bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Pozostałe wydarzenia

W ciepły, letni dzień (22.05.2023 r.), bibliotekę odwiedziła grupa dzieci „Pinokio” z Przedszkola „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim. Zajęcia inspirowane były nieodległym w czasie Dniem Matki. I taki też utwór (A. Browne: „Moja mama”. Wydaw. „Dwie siostry”, 2016) wybraliśmy na to spotkanie.   

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek