Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Konkurs plastyczny 'Najpiękniejsza baśń mojego dzieciństwa'

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza baśń mojego dzieciństwa”  - w ramach  Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży.

 Czytaj więcej

Cel konkursu:  

-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

-rozwijanie wrażliwości elastycznej inspirowanej własną fantazją i wyobraźnią

 

Uczestnictwo:

- konkurs adresowany jest do uczestników placówek kultury i oświaty
(z wyjątkiem Liceów Plastycznych), którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych

- temat pracy dotyczy zilustrowania najpiękniejszej baśni z dzieciństwa

- jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę w dowolnej technice

- nie przyjmujemy prac zbiorowych!

- każda praca powinna zawierać następujące informacje (metryczka: imię
i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki –telefon i adres, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela).

-format prac A3, ceramika i rzeźba maksymalnie 50cm(nie może sprawiać problemów
w transporcie i ekspozycji)

- osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r.

Nr 101, poz. 926 j. t ze zmianami).

 

Kryteria ocen jury:

 

Prace oceniane będą na podstawie:

-poziomu plastycznego prac w zależności od wieku autora

-zgodności z tematyką

-ogólnego wyrazu artystycznego

 

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

-6-9 lat

-10-12 lat

-13-15 lat

-16-19 lat

 

Terminy i warunki składania prac :

 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach : gminnym, powiatowym i wojewódzkim

 

I etap gminny

Do etapu gminnego prace należy dostarczyć do 1 kwietnia 2014 r.

Organizatorem etapu gminnego  jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliszu Pomorskim.

Organizator konkursu w każdej gminie wybiera komisję, która kwalifikuje prace do kolejnego etapu. W każdej kategorii wiekowej wybrane zostaną  3 najlepsze  prace w oraz 3 wyróżnienia. Wszystkie prace musza być opatrzone metryczką z danymi uczestnika konkursu: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka lub adres placówki, telefon, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela)

Składanie prac:  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

                              Ul. Dworcowa 6

                              78-540 Kalisz Pomorski

 

II etap powiatowy

Do etapu powiatowego prace należy przesłać do 16 kwietna 2014r  wraz z protokołem przekazującym 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej oraz 3 wyróżnienia wraz z opisem (metryczka z danymi uczestnika konkursu: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki-telefon i adres, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela). (Za dostarczenie prac laureatów etapu gminnego w Kaliszu Pomorskim wraz ze stosownym  protokołem odpowiada M-GOK w Kaliszu Pomorskim)

-prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę

-prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane nie będą uwzględniane

-prace przechodzą na własność organizatora konkursu

 

Etap powiatowy odbędzie się w Złocienieckim Ośrodku Kultury ul: Połczyńska 6. 

3 najlepsze prace oraz 3 wyróżnienia  wyłonione w konkursie powiatowym w każdej kategorii wiekowej zostaną wysłane na konkurs wojewódzki.

 

III etap wojewódzki

Do etapu wojewódzkiego – placówki powiatowe przekazują prace nagrodzone i wyróżnione wraz z protokołem wystaw powiatowych do dnia 16 maja 2014 r. Organizatorowi wystawy wojewódzkiej tj. Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury, 78-300 Świdwin ul: Niedziałkowskiego 17

Otwarcie wystawy wojewódzkiej i wręczenie nagród: 24 maj 2014 r.

 

Organizatorzy wystawy miejskiej i wojewódzkiej proszą ze  względów ekspozycyjnych o nadsyłanie prac nie oprawionych (nieskładnych i nie przesyłanych w rulonach).

W razie problemów informacji udziela Pani Aneta Olszacka pod numerem tel. 94 361 63 22

                                            

 

 

 

                                       

Pozostałe wydarzenia

W dn. 12 czerwca 2024 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie poświęcone problematyce utworu Bernarda Werbera pt. „Imperium mrówek”. Ta książka to zaledwie tom pierwszy mrówczej trylogii.

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek