Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Konkurs plastyczny 'Najpiękniejsza baśń mojego dzieciństwa'

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza baśń mojego dzieciństwa”  - w ramach  Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży.

 Czytaj więcej

Cel konkursu:  

-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

-rozwijanie wrażliwości elastycznej inspirowanej własną fantazją i wyobraźnią

 

Uczestnictwo:

- konkurs adresowany jest do uczestników placówek kultury i oświaty
(z wyjątkiem Liceów Plastycznych), którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych

- temat pracy dotyczy zilustrowania najpiękniejszej baśni z dzieciństwa

- jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę w dowolnej technice

- nie przyjmujemy prac zbiorowych!

- każda praca powinna zawierać następujące informacje (metryczka: imię
i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki –telefon i adres, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela).

-format prac A3, ceramika i rzeźba maksymalnie 50cm(nie może sprawiać problemów
w transporcie i ekspozycji)

- osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r.

Nr 101, poz. 926 j. t ze zmianami).

 

Kryteria ocen jury:

 

Prace oceniane będą na podstawie:

-poziomu plastycznego prac w zależności od wieku autora

-zgodności z tematyką

-ogólnego wyrazu artystycznego

 

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

-6-9 lat

-10-12 lat

-13-15 lat

-16-19 lat

 

Terminy i warunki składania prac :

 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach : gminnym, powiatowym i wojewódzkim

 

I etap gminny

Do etapu gminnego prace należy dostarczyć do 1 kwietnia 2014 r.

Organizatorem etapu gminnego  jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliszu Pomorskim.

Organizator konkursu w każdej gminie wybiera komisję, która kwalifikuje prace do kolejnego etapu. W każdej kategorii wiekowej wybrane zostaną  3 najlepsze  prace w oraz 3 wyróżnienia. Wszystkie prace musza być opatrzone metryczką z danymi uczestnika konkursu: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka lub adres placówki, telefon, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela)

Składanie prac:  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

                              Ul. Dworcowa 6

                              78-540 Kalisz Pomorski

 

II etap powiatowy

Do etapu powiatowego prace należy przesłać do 16 kwietna 2014r  wraz z protokołem przekazującym 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej oraz 3 wyróżnienia wraz z opisem (metryczka z danymi uczestnika konkursu: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki-telefon i adres, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela). (Za dostarczenie prac laureatów etapu gminnego w Kaliszu Pomorskim wraz ze stosownym  protokołem odpowiada M-GOK w Kaliszu Pomorskim)

-prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę

-prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane nie będą uwzględniane

-prace przechodzą na własność organizatora konkursu

 

Etap powiatowy odbędzie się w Złocienieckim Ośrodku Kultury ul: Połczyńska 6. 

3 najlepsze prace oraz 3 wyróżnienia  wyłonione w konkursie powiatowym w każdej kategorii wiekowej zostaną wysłane na konkurs wojewódzki.

 

III etap wojewódzki

Do etapu wojewódzkiego – placówki powiatowe przekazują prace nagrodzone i wyróżnione wraz z protokołem wystaw powiatowych do dnia 16 maja 2014 r. Organizatorowi wystawy wojewódzkiej tj. Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury, 78-300 Świdwin ul: Niedziałkowskiego 17

Otwarcie wystawy wojewódzkiej i wręczenie nagród: 24 maj 2014 r.

 

Organizatorzy wystawy miejskiej i wojewódzkiej proszą ze  względów ekspozycyjnych o nadsyłanie prac nie oprawionych (nieskładnych i nie przesyłanych w rulonach).

W razie problemów informacji udziela Pani Aneta Olszacka pod numerem tel. 94 361 63 22

                                            

 

 

 

                                       

Pozostałe wydarzenia

W ciepły, letni dzień (22.05.2023 r.), bibliotekę odwiedziła grupa dzieci „Pinokio” z Przedszkola „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim. Zajęcia inspirowane były nieodległym w czasie Dniem Matki. I taki też utwór (A. Browne: „Moja mama”. Wydaw. „Dwie siostry”, 2016) wybraliśmy na to spotkanie.   

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek